Centre DIOPMA

Dep.de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Facultat de Química Universitat de Barcelona
C/Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
.....................................
Dr. Josep Maria Chimenos 
Telèfon : 934021298.
E-mail: chimenos@ub.edu
....................................
Dra. Mercè Segarra.
Telèfon : 934021316.
E-mail: m.segarra@ub.edu

Inici

Grupo DIOPMA participa en el proyecto internacional PLASTIC0PYR.

PLASTIC0PYR consisteix a elaborar estratègies per a la reducció de la contaminació per plàstics i la millora de la qualitat ecològica i serveis mediambientals dels rius de muntanya. Més informació www.plastic0pyr.net

L’objectiu principal és reduir, de manera sostenible, l’acumulació de plàstics als ecosistemes de muntanya als Pirineus de Catalunya, Andorra i França i el seu posterior transport al mar. Els resultats esperats per a aquest projecte són:

  1. El desenvolupament d’eines per avaluar i difondre l’impacte ambiental dels plàstics en els ecosistemes fluvials.
  2. La disminució de la producció de residus plàstics i una millora de la seva gestió.
  3. La participació de la ciutadania en la investigació de la contaminació plàstica i en la co-creació de models d’ús i substitució autosostenibles.

El present projecte proporcionarà protocols únics per compartir en els tres països que representen una reducció del cost en el desenvolupament d’estratègies de gestió.
L’originalitat i la novetat del projecte rau en el desenvolupament d’una estratègia que involucri ciutadans, centres de recerca, empreses especialitzades i agents locals en recerca, difusió dels problemes mediambientals i co-creació de models de negoci d’economia circular.

El Centre DIOPMA, integrat per un equip tècnic àmpliament qualificat, forma part de la de Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (XIT) de la Generalitat de Catalunya.

Centre adscrit al Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Facultat de Química Universitat de Barcelona .