Centre DIOPMA

Dep.de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Facultat de Química Universitat de Barcelona
C/Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
.....................................
Dr. Josep Maria Chimenos 
Telèfon : 934021298.
E-mail: chimenos@ub.edu
....................................
Dra. Mercè Segarra.
Telèfon : 934021316.
E-mail: m.segarra@ub.edu

Línies de Recerca

I) MATERIALS

•    Disseny i caracterització de materials metàl·lics, ceràmics, polimèrics i compostos.

•    Investigació de nous materials:

  o    Microaleacions de coure.
  o    Superconductors.
  o    Piles de combustible.
  o    Materials per emmagatzematge d’energia tèrmica.
  o    Altres ceràmics funcionals.
  o    Nanomaterials.
  o    Biomaterials.
  o    Materials compostos de matriu polimèrica.
  o    Aïllants tèrmics i acústics.
  o    Materials per impressió 3D.

 

II) PROCESSOS INDUSTRIALS

•    Estudis cinètics: descripció i modelització cinètica de nous processos o d’aquells actualment en ús, però que els seus aspectes cinètics més fonamentals presenten carències importants.
•    Desenvolupament de nous processos i optimització d’altres ja existents (millora d’eficiència i productivitat).

 

III) RECICLATGE I MEDI AMBIENT

•    Nous processos per reciclar metalls continguts en residus de tot tipus i que permeten la introducció de millores en operacions unitàries dels processos actualment en ús.
•    Caracterització i tractament de residus:

  o    Reducció de l’impacte ambiental.
  o    Inertització i estabilització.
  o    Disseny de nous processos de reciclatge de subproductes.
  o    Revalorització.
  o    Tractament i control d’aigües residuals.

 

    PLASTIC0PYR

Com a part d'aquesta línia de recerca, Diopma col·labora en el projecte internacional PLASTIC0PYR. Aquest projecte consisteix a elaborar estratègies per a la reducció de la contaminació per plàstics i la millora de la qualitat ecològica i serveis mediambientals dels rius de muntanya. Ref. EFA340 / 19. Web: www.plastic0pyr.net

El Centre DIOPMA, integrat per un equip tècnic àmpliament qualificat, forma part de la de Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (XIT) de la Generalitat de Catalunya.

Centre adscrit al Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Facultat de Química Universitat de Barcelona .