Centre DIOPMA

Dep.de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Facultat de Química Universitat de Barcelona
C/Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
.....................................
Dr. Josep Maria Chimenos 
Telèfon : 934021298.
E-mail: chimenos@ub.edu
....................................
Dra. Mercè Segarra.
Telèfon : 934021316.
E-mail: m.segarra@ub.edu

Línies de Recerca

MATERIALS

•    Disseny i caracterització de materials metàl·lics, ceràmics, polimèrics i compostos.

•    Investigació de nous materials:Image

  o    Microaleacions de coure.
  o    Superconductors.
  o    Piles de combustible.
  o    Materials per emmagatzematge d’energia tèrmica.
  o    Altres ceràmics funcionals.
  o    Nanomaterials.
  o    Biomaterials.
  o    Materials compostos de matriu polimèrica.
  o    Aïllants tèrmics i acústics.

  o    Materials per impressió 3D

 

PROCESSOS INDUSTRIALS
Image

•    Estudis cinètics: descripció i modelització cinètica

de nous processos o d’aquells actualment en ús,

però que els seus aspectes cinètics més

fonamentals presenten carències importants.
•    Desenvolupament de nous processos i optimització

d’altres ja existents (millora d’eficiència i productivitat).

 

RECICLATGE I MEDI AMBIENT
Image

•    Nous processos per reciclar metalls continguts en residus

de tot tipus i que permeten la introducció de millores en

operacions unitàries dels processos actualment en ús.
•    Caracterització i tractament de residus:

  o    Reducció de l’impacte ambiental.
  o    Inertització i estabilització.
  o    Disseny de nous processos de reciclatge de subproductes.
  o    Revalorització.
  o    Tractament i control d’aigües residuals.

El Centre DIOPMA, integrat per un equip tècnic àmpliament qualificat, forma part de la de Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (XIT) de la Generalitat de Catalunya.

Centre adscrit al Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Facultat de Química Universitat de Barcelona .