Finalització del Projecte Grups Operatius amb LA SAT LA VALL DE SOSES

  • Imprimeix

El centre DIOPMA de la Universitat de Barcelona ha treballat durant el aquets dos últims anys (2017-2019) en el tractament dels Purins per Fixació del nitrogen amoniacal (N-NH4+) utilitzant subproductes de magnesi a la planta pilot desenvolupada a l'empresa LA SAT LA VALL DE SOSES mitjançant el projecte de Cooperació per a la innovació: Grups Operatius. El projecte ha estat finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 amb fons FEADER.

Els resultats han estat:

  • Nou procés alternatiu de baix cost per a la reducció de la concentració de N-amoniacal de les dejeccions ramaderes, principalment les del sector porcí.
  • Possibilitat d’implementació en altres efluents residuals amb un al contingut de N-amoniacal.
  • Utilització de subproductes d’òxids de magnesi de baix contingut per a la formulació d’un reactiu fàcil de manipular i addicionar durant el tractament de les dejeccions porcines en una plata físico-química.
  • Possibilitats de reducció de la concentració del N-amoniacal en funció de les necessitats i costos de tractament requerits.
  • Obtenció de fertilitzants d'alliberament lent del N-NH3 inicialment contingut en les dejeccions ramaderes.
  • Optimització a escala laboratori de la formulació més eficient del reactiu emprat.
  • Instal·lació demostrativa d’un planta pilot per a l'eliminació de N-amoniacal, que permet determinant les especificacions tècniques a aquesta escala de treball. Planta pilot eficient i de fàcil instal·lació.
  • Optimització tècnic-econòmica i mediambiental que permeti la replicabilitat de la tecnologia desenvolupada. Es demostrarà la viabilitat tècnica i econòmica, en funció del requeriments mediambientals, de la nova millor tecnologia disponible (MTD) dins del sector ramader per a la gestió de residus orgànics, per processos de baix cost per a reducció de concentració de N-amoniacal, utilitzant subproductes MgO amb precipitació d'estruvita, perquè pugui ser replicat a nivell comarcal, estatal, europeu i mundial

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.