Centre DIOPMA

Dep.de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Facultat de Química Universitat de Barcelona
C/Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
.....................................
Dr. Josep Maria Chimenos 
Telèfon : 934021298.
E-mail: chimenos@ub.edu
....................................
Dra. Mercè Segarra.
Telèfon : 934021316.
E-mail: m.segarra@ub.edu

DIOPMA participa en el projecte BASE3D liderat per la Fundació CIM i finançat per la Generalitat de Catalunya.

L’agrupació en tecnologies emergents BASE3D , que reuneix els centres d’investigació més prestigiosos de Catalunya i té com a objectiu afrontar els principals reptes actuals de les tecnologies de fabricació additiva, entre els que es troben la formulació de nous materials i multimaterials, l’optimització de la tecnologia per a l’obtenció de peces funcionals, els acabats i postprocessats, l’increment de la productivitat, etc. El projecte BASE3D té un pressupost de 3,7M€ i una durada de 3 anys.

Per fer-ho, s’han impulsat 4 projectes: 
  • LIGHT3D: Tecnologies de làser i altra Llum, liderat per LEITAT.
  • FUSE3D: Tecnologies per a deposició de material semifós, liderat per HSJD.
  • INK3D: Tecnologies per a la deposició de tintes contínues, liderat pel grup de recerca BBT de la UPC.
  • HYBRI3D: Tecnologies per a la hibridació multimaterial, liderat per CIM UPC

L’agrupació està co-finançada per la Generalitat de Catalunya amb pressupost de PO FEDER Catalunya 2014 - 2020. L’organisme gestor és la Direcció General de Recerca.

 

 

El Centre DIOPMA, integrat per un equip tècnic àmpliament qualificat, forma part de la de Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (XIT) de la Generalitat de Catalunya.

Centre adscrit al Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Facultat de Química Universitat de Barcelona .