Missió, Visió i Objectius

  • Imprimeix

MISSIÓ I VISIÓ

DIOPMA és un centre d’innovació tecnològica el qual la seva raó de ser és la investigació, la formació i la prestació de serveis tecnològics i innovadors per a l’empresa, contribuint així al desenvolupament tecnològic i a la competitivitat mitjançant la generació, adaptació i transferència de tecnologies innovadores de forma sostenible.

A DIOPMA volem mantenir una atmosfera a la qual totes les persones que formen el grup puguin treballar juntes com un equip. Compromís i entusiasme són imprescindibles per l’alta qualitat de les nostres investigacions i serveis. Creiem en el tracte als nostres treballadors amb la mateixa consideració i respecte que nosaltres, com a subministradors, mostrem als nostres clients.

DIOPMA vol aconseguir ser un grup d’investigació de referència a nivell mundial en temes de reciclatge, medi ambient i emmagatzematge d’energia

 

OBJECTIUS

L’activitat desenvolupada durant els últims anys ha estat orientada cap a l’assessorament en la millora de processos productius, la utilització de noves matèries primeres, materials alternatius, reducció de costos, millora de productes, reciclatge i inertització de residus.

Els objectius principals de DIOPMA són:

•    Recerca en materials avançats.
•    Formació de personal altament qualificat.
•    Millora de la competitivitat, optimitzant els materials emprats com a matèries primeres o reutilitzant els subproductes generats.
•    Millora de la productivitat industrial amb especial èmfasi en la protecció del medi ambient.
•    Donar suport a les PIMES que no disposen de Departament de R+D, així com complementar aquelles que en tenen.