Centre DIOPMA

Dep.de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Facultat de Química Universitat de Barcelona
C/Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
.....................................
Dr. Josep Maria Chimenos 
Telèfon : 934021298.
E-mail: chimenos@ub.edu
....................................
Dra. Mercè Segarra.
Telèfon : 934021316.
E-mail: m.segarra@ub.edu

Qui som

El Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials, DIOPMA, és un centre de recerca científica de la Universitat de Barcelona, format al Departament de Ciència de Materials i Química Física.


DIOPMA és un grup consolidat (20147SGR 118) i acreditat amb la certificació TECNIO per la Generalitat de Catalunya. També és membre de la Xarxa de Referència en Materials Avançats per a l’Energia (XaRMAE) de la Generalitat de Catalunya i de la Xarxa Temàtica Espanyola d'Emmagatzematge d'Energia Tèrmica.


Alguns dels seus membres pertanyen a l’Institut de Nanotecnologia (IN2UB) i a la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.


Dirigit pel Dr. Josep Ma. Chimenos, Professor Titular del Departament de Ciència dels Materials i Química Física i format per un grup de doctors, llicenciats, Enginyers de Materials i Enginyers Industrials.

 

 

 

 

El Centre DIOPMA, integrat per un equip tècnic àmpliament qualificat, forma part de la de Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (XIT) de la Generalitat de Catalunya.

Centre adscrit al Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Facultat de Química Universitat de Barcelona .