Qui som

  • Imprimeix

El Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials, DIOPMA, és un centre de recerca científica de la Universitat de Barcelona, format al Departament de Ciència de Materials i Química Física.


DIOPMA és un grup consolidat (20147SGR 118) i acreditat amb la certificació TECNIO per la Generalitat de Catalunya. També és membre de la Xarxa de Referència en Materials Avançats per a l’Energia (XaRMAE) de la Generalitat de Catalunya i de la Xarxa Temàtica Espanyola d'Emmagatzematge d'Energia Tèrmica.


Alguns dels seus membres pertanyen a l’Institut de Nanotecnologia (IN2UB) i a la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.


Dirigit pel Dr. Josep Ma. Chimenos, Professor Titular del Departament de Ciència dels Materials i Química Física i format per un grup de doctors, llicenciats, Enginyers de Materials i Enginyers Industrials.