Sumari

Grups de recerca

Grups d'innovació

Blogs del professorat

   Per a més Informació  :

 

Departament de 

Didàctica de la

Llengua i la Literatura

 

Pg.Vall d'Hebron 171

Edifici de Llevant

1er pis.

Enllaços externs

CREACIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ LINGÜÍSTICA I LITERÀRIA, I DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA MATEMÀTICA (ELL/DCEM)
mundet-actual2     

En el marc del pla de reforma de les estructures administratives i de gestió de la Universitat de Barcelona que s'ha implantat al llarg de l'any 2016, el Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura ha quedat integrat en el departament de nova creació ELL/DCEM.

El web del nou departament està en procés de construcció. Mentre no estigui actiu el nou web, es manté en aquest la informació de l'antic Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Aixi mateix, s'hi inclouran les notícies d'activitats organitzades en el marc del nou departament.