Sumari

Grups de recerca

Grups d'innovació

Blogs del professorat

   Per a més Informació  :

 

Departament de 

Didàctica de la

Llengua i la Literatura

 

Pg.Vall d'Hebron 171

Edifici de Llevant

1er pis.

Enllaços externs

Presentació PDF

 

campus_mundet_ub84213

 

El Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura (DLL) té com a marc d'actuació la formació de professors de llengües pròpies i estrangeres, i la recerca específica en l'àrea de coneixement de didàctica de la llengua i la literatura.

El professorat que integra el DLL centra la seva activitat docent en la formació inicial i permanent de mestres, la formació de professorat d'educació secundària, la formació permanent d'especialistes en programes de Màster i Postgrau, la formació d'investigadors de l'àrea en el programa de Doctorat propi i l’assesorament acadèmic, metodològic i curricular als centres.

El DLL té el seu precedent immediat en el Departament de Filologia, creat a l’Escola Universitària de Formació del Professorat d’EGB el 23 de novembre de 1983, a partir dels antics seminaris o càtedres d’Anglès, Català, Castellà i Francès. Com a conseqüència de la regulació de les àrees de coneixement establerta l’any 1984, se seguí un procés d’adaptació, que implicà la redistribució del professorat en funció de les noves àrees. Finalment, el 27 d'octubre de 1986, el departament va ser oficialment reconegut amb la designació actual: "Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura". Està adscrit a la Facultat de Formació del Professorat.

N'han estat directors: Dra. Mª Paz Battaner (1986-1990), Dr. Antonio Mendoza (1990-1996), Dr. Miquel Llobera (1996-1999), Dr. Julià Font (1999-2006), Dra. Celia Romea (2006-2012) i Dr. Joan Perera (2012-).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Darrera actualització de divendres, 26 d'octubre de 2012 01:38