Sumari

Grups de recerca

Grups d'innovació

Blogs del professorat

   Per a més Informació  :

 

Departament de 

Didàctica de la

Llengua i la Literatura

 

Pg.Vall d'Hebron 171

Edifici de Llevant

1er pis.

Enllaços externs

Prats Ripoll, Margarida PDF

 

1-Margarida_Prats


Professora Titular d'Universitat


ÀMBITS D’ESPECIALITZACIÓ DOCENT I DE RECERCA

 • Educació literària i intertextualitat.
 • Formació del lector literari a Educació Infantil, Primària i Secundària.
 • Literatura Infantil i Juvenil i interculturalitat. 
 • La poesia per a infants: corpus, característiques i aspectes educatius.
 • El poeta Màrius Torres: aspectes biogràfics i edició crítica de la seva poesia.
 • Les pràctiques en l’ensenyament de mestres.

DOCÈNCIA

 • Grau d'Educació Infantil:

- Didàctica de la literatura infantil (grup 2A)

 • Grau d'Educació Primària:

- La biblioteca per als infants de 0 a 6 anys (grup 7A)

 • Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts:

- Canço: espai entre poesia i música (grup G1)

- Els personatges i la seva construcció des dels àmbits literaris i iconogràfics (grup G1)

 • Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura:

- La literatura infantil i juvenil a l'educació literària (grup G1)


DADES DE CONTACTE

 • Horari d'atenció:
  Dilluns (10:30 a 13:30 i de 16 a 17)
  Dijous (18:00 a 19:00)
 • Adreça:
  Campus Mundet: 
  Edifici Llevant, 1r pis.
  Pg. Vall d'Hebron 171. Barcelona 08035
  Fax: 93 403 50 15
 • Despatx: 154
 • Telèfon: 934035082
 • E-mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la
 • Bústia: 29

CURRÍCULUM VITAE RESUMIT

Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i Llicenciada en Filosofia i Lletres, Secció Filologia Hispànica amb Grau per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

La tesina de Llicenciatura amb Grau té per títol Aportacions a la vida i a l’obra de Màrius Torres  (1984). Qualificació: Excel·lent per majoria. Va ser dirigida pel Dr. Joaquim Molas Batllori.  La Tesi Doctoral  Poesies de Màrius Torres. Edició crítica (2005). Va ser dirigida pel Dr. Joaquim Molas Batllori. Qualificació: Excel·lent Cum Laude.

 

Des de 1980, la seva activitat docent està vinculada al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i a la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona.

 

Ha exercit la docència principalment en tres camps: el de la Didàctica de la Llengua per a l’Educació Primària, el de les Pràctiques  i el de la Literatura Infantil i Juvenil. Pertany al Grup d’Innovació Docent Consolidat d’Educació Infantil on ha col·laborat activament en la creació dels successius plans docents de Literatura infantil, dossiers de treball, Seminaris i bancs d’activitats. Des 2007-2008 participa al Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura; des del 2008-2009 al  Màster de Biblioteques Escolars i Promoció de la Lectura de la Universitat de Barcelona /Universitat Autònoma de Barcelona i des del 2009-29010  al Màster Educació Interdisciplinària de les Arts de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona.

 

Ha fet nombrosos cursos adreçats a docents (des de matèries del Reciclatge per a mestres, cursos del FOPI del Baix Llobregat i seminaris a CRPs. Ha impartit conferències en diverses instàncies de formació del professorat. Destaca el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la participació  al programa El Gust per la Lectura (2010-2011). Ha participat a cicles de conferències de diversos programes de formació permanent  organitzats pel Departament d’Ensenyament i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Conferències i guia de rutes literàries encomanades per la Institució de les Lletres Catalanes). També ha participat en conferències i cursos a diverses universitats espanyoles (València, Vic, Lleida, Donostia). Ha assistit com a ponent o comunicant a diversos congressos de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literataura (SEDLL) a Congresos Ibéricos de Literatura Infantil y Juvenil,  i a Jornades sobre poesia infantil, entre d’altres.

 

Ha dictat la conferència inaugural del Màster de Biblioteques Escolars i Promoció de la Lectura de la Universitat de Barcelona /Universitat Autònoma de Barcelona el curs 2011-2012. i  una de les conferències de l’Escola d’Estiu de Lleida (juliol de 2010)

 

Fou membre de la Xarxa de Literatura Infantil i Juvenil de les Universitats catalanes, de 1999 a 2006, dirigida per T. Colomer, on participaven membres de les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Castelló, Girona, Illes Balears, València i Vic. Va participar en seminaris de treball i  en les dues publicacions. És membre fundador del GIBE (Grup Universitari de Biblioteca Escolar), amb membres de les Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Girona, Internacional de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya, Vic. Ha estat membre del jurat del Premi Ciutat de Barcelona d’Educació els anys 2009 i 2010.

 

Treballa en els àmbits de l’educació literària i de la literatura infantil i juvenil, on s’ha especialitzat en la poesia per a infants; té capítols de llibre i articles, entre d’altres,  a Caplletra, Els Marges, Faristol, Escola Catalana, Temps d’Educació. Per l’article «La poesia per a infants. Estat de la qüestió en llengua catalana», publicat a Caplletra, ha estat guardonada amb el IX premi Aurora Díaz Plaja

 

Estudiosa  de  Màrius Torres, ha publicat els llibres  Màrius Torres. L’home i el poeta, Invitació a Màrius Torres, Màrius Torres del poeta al lector, Com un foc invisible... Antologia poètica, juntament amb Salvador Escudé, La Lleida de Màrius Torres, juntament amb Jaume Barrull i Salvador Escudé, i articles a Catalònia, Llengua & Literatura, Els Marges, RevistAtlántica, Serra d’Or  i Urc. Ha estat curadora de les dues darreres edicions del poeta:  Màrius Torres. Poesies i altres escrits (1993) i Poesies de Màrius Torres (2010) i de la traducció al castellà Màrius Torres.Poemas Ha participat com a ponent invitada al I Simposi Màrius Torres i actualment està coordinant el projecte d’edició crítica de l’obra completa amb el doctor Joan Ramon Veny.

 

Tant en el camp de la poesia per a infants com en el del poeta Màrius Torres, ha assessorat centres d’Educació Primària i Secundària, projectes d’exposicions i d’espectacles, i ha preparat i guiat rutes literàries.

 

Al llarg de la seva trajectòria com a professora de la UB ha estat membre de la Junta de la Facultat i del Consell d’Estudis i de la comissió Permanent del Departament. Ha estat membre de la Comissió de Pràctiques de la Facultat (2005-2011) on ha  coordinat les Pràctiques  de la diplomatura de Llengües estrangeres i ha  participat directament en l’elaboració de plans d’estudi de les Pràctiques dels Graus d’Educació Infantil i Primària. També ha participat en l’elaboració de plans docents de les assignatures de didàctica de la literatura infantil i juvenil.


PUBLICACIONS

Llibres

 • Màrius Torres. Del poeta al lector. Lleida: Pagès editors: 2008 (2a ed. revisada 2011)
 • Com un foc invisible...Antologia poètica Màrius Torres. Barcelona: edicions 62: 2009 (conjuntament amb el professor  Salvador Escudé)
 • Poesies de Màrius Torres (editora i estudi introductori) Lleida: Pagès editors,  2010.
 • Màrius Torres. Poemas (editora i estudi introductori)  Lleida: Pagès editors,  2010.
 • La Lleida de Màrius Torres. Lleida : Edicions la Clamor: 2010. Juntament amb Jaume Barrull i Salvador Escudé.

 Articles i capítols de llibre

 • “El Practicum en los nuevos grados ¿Un proceso de adaptación o una oportunidad para innovar?”  dins El Practicum más allá del empleo. Universidad de Santiago Universidad de Vigo: Imprenta Universitaria. 2009, p. 419-428. Juntament  amb Marisa de Fuentes i Vicenta González.
 • “La poesia per a infants. Estat de la qüestió en llengua catalana”  Caplletra.Revista Internacional de Filologia, núm. 46, 2009. Premi Aurora Díaz Plaja AELC 2010. 
 • Màrius Torres: un poeta del siglo XX para lectores del siglo XXI” RevistAtlántica, núm. 34, 2010.
 • “Màrius Torres” dins “Culturas” La Vanguardia (29-setembre-2010) p. 3
 • “Lectures de Màrius Torres 1940-1960” dins  I Simposi Màrius Torres Lleida: Pagès editors, 2011, Trossos, núm. 5, p. 169-197.
 • Llegir Màrius Torres, avui” EL GUST PER LA LECTURA. CONFERÈNCIES 2010-2011.  Subdirecció General de Llengua i Purilingüisme, 2011, p. 1-11 http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/130e0f25-94b5-4ab6-a0cd-9d38ffa7563e/llegirmariustorresavui.pdf
 • “Referentes literarios y artísticos en la poesía de Màrius Torres. Conexiones que debe desplegar el lector en la lectura de este poeta” dins Leer hipertextos. Del marco hipertextual a la formación del lector literario. Barcelona: Octaedro, 2012, p. 323-334.

Altres materials

 • Llegir Màrius Torres, avui  Seminari El gust per la lectura. Curs 2010-11 [consulta 7 febrer 2012]
 • La  formación en literatura infantil y juvenil a través de las competencias  ¿una oportunidad para innovar? Juntament Ana Díaz-Plaja i Antonio Mendoza  dins la publicació Multimèdia "Selección, Desarrollo y Evaluación de Competencias en Didáctica de la Lengua y la Literatura". Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla. 2011.
 • Proposta de referències lectores a partir d’un fòrum.  Jornades interuniversitàriesd’innovació docent en didàctica d ela llengua i la literatura. Universitat de Barcelona, 10 i 11 de febrer de 2011. Juntament Ana Díaz-Plaja. [http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/29163]
 • Com es presenta la immigració i la diferència en les fonts de documentació de LIJ? Juntament amb Ana Díaz-Plaja.  Dins la publicació multimèdia  La literatura que acull: infància, immigració i lectura. ISBN: 978-84-939545-5-0. Gretel/UAB/Gobierno de España. Ministerio de Ciencia e Innovación / Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement. Novembre de 2011.

CONFERÈNCIES

 •  El diàleg de les arts en la poesia de Màrius Torres. Conferència inaugural del Màster Interuniversitari UB/UAB Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura. Facultat de Biblioteconomía UB (29/09/2011)
 • Un poeta del segle XX per a lectors del segle XXI  Conferència col·loquiamb alumnes de batxillerat de l’Institut Guillem de Berguedà  de Berga (19 d’abril 2012)

COMUNICACIONS A CONGRESSOS

 • “Com es presenta la immigració i la diferència en les fonts de documentació de LIJ” a Congrés Internacional La literatura que acull: infància, immigració i lectura. UAB: Barcelona (18 i 19/11/ 2011)  Juntament amb Ana Díaz-Plaja.
 • “Una passejada barcelonina per la literatura infantil i juvenil” a  I Congrés de Geografies Literàries: Universitat de València ( 24 i 25/04/ 2012) Juntament amb Ana Díaz-Plaja.
 • “Ruta literària Màrius Torres per la ciutat de Lleida. Una passejada pels espais viscuts, literaris i de recuperació i homenatge” a  I Congrés de Geografies Literàries: Universitat de València ( 24 i 25/04/ 2012) Juntament amb Salvador Escudé.
 • “Hipertextos Fragmentados: la construcción de microrrelatos a partir de una ruta literaria” a XIII Congreso Internacional de la Sociedad de Didáctica de la Lengua y la Literatura: Cádiz (21-23 2012) Juntament amb Ana Díaz-Plaja