Sumari

Grups de recerca

Grups d'innovació

Blogs del professorat

   Per a més Informació  :

 

Departament de 

Didàctica de la

Llengua i la Literatura

 

Pg.Vall d'Hebron 171

Edifici de Llevant

1er pis.

Enllaços externs

Pujolà Font, Joan-Tomàs PDF

Professor Titular d'Universitat

jtpujola

 • Doctor en Lingüística Aplicada
 • Coordinador del Màster Interuniversitari en Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera
 • Coordinador UB del Màster Erasmus Mundus MULTIELE

ÀMBITS D’ESPECIALITZACIÓ DOCENT I DE RECERCA

 • Metodologia d’ensenyament de llengües segones i estrangeres.
 • Didàctica de l’anglès a l’Educació Primària.
 • Noves tecnologies aplicades a l’ensenyament de llengües estrangeres.
 • Pràctica reflexiva en la formació de professors.

DOCÈNCIA

 • Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera:

- Les TIC en la didàctica d'ELE (grup G1)

- Pràcticum II

- Projecte de recerca

- Treball final: anàlisi i propostes de materials didàctics

 • Màster Erasmus Mundus en Aprenentatge i Ensenyament de l'Espanyol en Contextos Multilingües i Internacionals:

- Les TIC en l'ensenyament de l'espanyol com a L2 (grup G1)


DADES DE CONTACTE

 • Horari d'Atenció:
  - Dimecres de 16:00h – 18:00h
 • Adreça:
  Campus Mundet:
  Edifici Llevant, 1r pis.
  Pg. Vall d'Hebron 171. Barcelona 08035
  Fax: 93 403 50 15
 • Despatx: 135
 • Telèfon: 934035071
 • E-mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la
 • Bustia: 31

CURRÍCULUM VITAE RESUMIT

Doctor en Lingüística Aplicada per la Universitat d’Edinburgh, Escòcia. És professor del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona i coordinador del Màster Interuniversitari en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera (Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra) i coordinador de la UB del Màster MULTIELE - Erasmus Mundus que dirigeix ​​la Universitat de Deusto. Del 2001 al 2008, ha estat coordinador del Màster Semipresencial en Formació de Professors d'E/LE de l'IL3 (Institut de Formació Contínua) de la Universitat de Barcelona. També ha estat vicedegà d'afers acadèmics de la Facultat de Formació del Professorat durant els cursos 2007-08 i 2008-09, càrrec des del qual participà activament en el disseny i implantació dels Graus d'Educació Infantil, Educació Primària i Comunicació Audiovisual adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

 

En l'actualitat és l'investigador principal del grup DRE_DRIX (Didàctica i Recerca del Discurs a la Xarxa), format per un grup d'investigadors de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona i del Sprachen & Dolmetscher Institut München (Universitat de Llengües Aplicades Munic) a Alemanya interessats en la recerca de la interacció i la comunicació que es genera a la xarxa i les implicacions pedagògiques que aquesta interacció comporta en el discurs, i en la interactivitat dels materials digitals per a l'ensenyament de llengües.

 

També és el coordinador del grup d'innovació docent DIDAL (Dinàmiques d'Innovació Docent per a l'Aprenentatge de Llengües) de la Universitat de Barcelona. Aquest grup està desenvolupant el projecte ECAL (Espai Comú per l'Aprenentatge de Llengües), que té com a objectiu la implantació del portafolis digital en l'aprenentatge de llengües.

 

La seva recerca se centra en l'Aprenentatge de Llengües Assistit per Ordinador (ALAO). Va rebre el premi EUROCALL Research Award 2001 pel treball desenvolupat en la seva tesi doctoral. S'interessa especialment pels mecanismes que intervenen en el desenvolupament de l'autonomia en l'aprenentatge de llengües estrangeres i concretament en l'ús del portafolis electrònic. També estudia l'ús del portafolis electrònic en la formació del professorat com a eina per al desenvolupament de la competència reflexiva en la pràctica docent. Juntament amb Vicenta González, creador del PRP, el Portafolis Reflexiu del Professor. Darrerament la seva investigació està centrada en la comunicació a internet, el potencial didàctic de la web 2.0 i els materials digitals que es desenvolupen per a l'aprenentatge d'idiomes.

 

Col·labora amb diferents institucions i organismes (Departament d'Enseyament, Direcció General de Política Lingüística, Consorci per a la Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Escoles Oficials d'Idiomes a Catalunya, Instituto Cervantes, Institut Ramon Llull, Universitat de Màlaga...) en la formació de professors en el camp de l’autoaprenentatge, la pràctica reflexiva, i el potencial de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per a l'ensenyament de llengües estrangeres.

 


PUBLICACIONS

 • Pujolà, J.T.; Sayós, R.; (2013). "Capacitat Comunicativa". En Sayós, R. (coord.) Competències transversals a les titulacions de grau de la Universitat de Barcelona. Orientacions per al seu desenvolupament. Barcelona: ICE i Ediciones OCTAEDRO, S.L.: 66-79. ISBN: 978-84-9921-513-6
 • Pujola, J-T. (2013) "Autonomía y uso de las TIC". En Esteve, O.; Martín-Peris, E. Cuestiones de Autonomía en el Aula de Lenguas Extranjeras. Barcelona: Horsori Editorial, S. L.: 67-85. ISBN: 978-84-15215-16-4.
 • Esteve, O.; Trenchs, M.; Pujola, J-T; Arumí, M.; Mirello, M. (2012). "The ELP as a mediating tool for the development of self-regulation in foreign language learning university contexts: an ethnographic study". En Kühn, B. y Pérez-Cavana, M.L. Perspectives from the European Language Portfolio. Learner autonomy and self assessment. Oxon, UK: Routledge: 73-99. ISBN: 978-0-415-67554-3 / 978-0-203-80942-6. Enllaç Google_books.
 • Sayós, R.; Pujolà, J.T. (2012). El portafolis electrònic: un recurs per treballar competències. CIDUI2012 - llibre d'actes. ISBN: 978-84-695-4073-2.
 • Suárez, M. del M.; Pujolà, J.T. (2012). "From Listening to Audiovisual Comprehension". En Eisenmann, M. & Summer, T. (ed.): Basic Issues in EFL Teaching and Learning. Heidelberg: Winter.
 • Pujolà, J.T.; Montmany, B. (2011). “La interacción imagen-palabra como constituyente multimodal de las entradas de blog”. En Estrategias de alfabetización mediática: Reflexiones sobre comunicación y educación. Gabinete Comunicación y Educación y UAB. ISBN: 978-84-938802-0-0.
 • Pujolà, J.T. (2010). "Los «primeros pasos» reflexivos en la formación inicial de maestros de inglés: una asignatura de didáctica antes de las prácticas". En Esteve, O., Melief, K. y Alsina, A. (2010): Creando mi profesión. Una propuesta para el desarrollo profesional del profesorado. Barcelona: Ediciones Octaedro.
 • Pujolà, J. T. y Suárez, M. M. (2010). “Cooperative ways of improving learners’ audiovisual comprehension in English: the CAC experience”, en Caballero Rodríguez, R.; Pinar Sanz, M. J. (Eds.). Ways and Modes of Human Communication, 367-374. XXVII Congreso Internacional de AESLA – Ciudad Real, España. ISBN 978-84-8427-759-0.
 • Pujolà, J.T.; Montmany, B. (2010). “Más allá de lo escrito: la hipertextualidad y la multimodalidad en los blogs como estrategias discursivas de la comunicación digital”. En Alfabetización mediática y culturas digitales. Capítulo 14: Nuevos entornos educomunicativos (I). Gabinete de Comunicación y Educación, 2010 – Sevilla, España. ISBN: 978-84-693-2361-8.
 • Pujolà, J.T.; Sayós, R. (2010). L’ús del portafolis electrònic Mahara a l’assignatura de Llengua catalana per a l’ensenyament de la Facultat de Formació del Professorat. En Alsina, J. et al. 2010, Avaluació per competències a la universitat: les competències transversals. Barcelona: ICE i Ediciones OCTAEDRO.
 • Pujolà, J.T.; García, M. Á.; González, V. (2009). “Textos generados en la web 2.0″. En Penas, A. y González, R. (eds.): Estudios sobre el texto. Nuevos enfoques y propuestas, Frankfurt am Main, Peter Lang, 279-302.
 • Pujolà, J.T.; González V.; Font, D. (2009). Enxarxats a l’ECAL 1, 1-16. Fundació Jaume Bofill, 2009. ISBN 978-84-85557-77-6.
 • Pujolà, J.T.; González, V. (2008). El uso del portafolio para la autoevaluación en la formación continua. marcoELE (España). ISSN 1885-2211.