DOCÈNCIA

Assignatures que imparteixo o he impartit en l’àmbit universitari.

 

Diplomatura de Magisteri Maestre d’Educació Infantil. Universitat de Barcelona

-          Didàctica de la Llengua II

-          Didàctica de la Llengua I

 

Diplomatura de magisteri maestre d’educació física. Universitat de Barcelona

-          Bases per a l'ensenyament de la Didàctica de la Llengua i la Literatura.

-          Ensenyar a llegir i a escriure en contextos plurilingües

 

 

Grau d’Educació Primària. Universitat de Barcelona

-          Iniciació a la didàctica de la llengua i la literatura

-          Didàctica de la Literatura infantil i juvenil

 

Enginyeria Tècnica Informàtica de la Universitat Oberta de Catalunya

-          Competència comunicativa per a professionals de la informàtica

 

Màsters en els que col•laboro o he col•laborat

 

Màster de recerca de Didàctica de la llengua i la literatura. Universitat de Barcelona

-          La Literatura i l'àmbit audiovisual: Educació, plantejaments didàctics i d’investigació

 

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Universitat de Barcelona

-          Didàctica de la llengua i la literatura catalana a secundària

 

Màster en Educació Interdisicplinària de les Arts. Universitat de Barcelona

-          Arts i tecnologies audiovisuals