Grups amb els quals col·laboro

Projectes competitius de recerca en els quals participo:

Títol del projecte: Stories that move: upscaling good practice (StM2.0)

Entitat finançadora: Education, Audiovisual and Culture Exectuive Agency (EACE)

Número de projecte: 621431-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Durada, des de: 15/01/2021 fins el 14/01/2024.  Investigador/s responsable/s: Maria Asuncion Aneas Alvarez

 

Títol del projecte: La educación mediática y la dieta informativa como indicadores de la capacidad de análisis crítico de contenido informativo en futuros maestros.

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  y universidades         

Número de projecte: PID2019-107748RB-100

Durada, des de: 2020 fins: 2023. Investigador/s responsable/s: Lydia Sánchez Gómez i Joaquim Prats Casanovas

 

Títol del projecte: Innovación epistémica de un modelo de comentario argumentativo de textos multimodales en la enseñanza del español como lengua materna y extranjera. 

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación        

Número de projecte: PGC2018-101457-B-I00        

 Durada, des de: 2019 fins: 2021. Investigador/s responsable/s: Jose Manuel de Amo Sanchez-Fortun y María Teresa Caro. 

 

Grups amb els quals col·laboro:

 DHIGECS      

    - Didàctica de la Història, la Geogràfia i altres Ciències Socials. Grup consolidad de la Universitat de Barcelona
 

GIDC-DLL

      - Grup d’Innovació docent consolidat de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la facultat d'Educació de la UB