ENFILEM LES COMPETÈNCIES
Les competències bàsiques a l'àrea de Llengua

AUTORIA

Alba Ambròs Pallarès
Joan Marc Ramos Sabaté
Marta Rovira Llobet

ÍNDEX

:: Pròleg d' Antoni Zabala i Vidiella

:: Introducció

:: Capítol 1. El Marc Europeu de Referència per a l'aprenentatge, ensenyament i avaluació de llengües

:: Capítol 2. Implicacions metodològiques del treball per competències

:: Capítol 3. Criteris per a la programació d'un curs de llengua

:: Capítol 4. Criteris per a la programació d'aula d'una seqüència didàctica

:: Capítol 5. Exemple d'una unitat didàctica: En quina llengua parlen els meus veïns

:: Bibliografia i enllaços d'interès

:: Materials per a la formació

:: Annexos

:: NOU Versió actualitzada que conté les noves pàgines web del Departament

ISBN: 978-84-692-1445-9
Aquests materials formen el primer mòdul del Curs modular de formació de formadors de llengua i llengües estrangeres (2008-2009) coordinat per Rosa Pena Fíguls