Cultures Medievals

Curs 2019/20 – Admissió i Accés al programa

 • -Cal fer la sol·licitud mitjançant el formulari en línea, al qual cal adjuntar-hi la documentació acreditativa corresponent
 • – Període de sol·licitud d’admissió i accés: del 26 de setembre al 11 d’octubre de 2019

Requisits i Documentació

Requisits específics del programa

L’admissió és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del programa, que valorarà si el/la candidat/candidata reuneix els requisits per a poder ser admès/admesa al programa.

 • S’hi pot accedir des d’un màster universitari afí, d’acord amb l’especificitat dels estudis del candidat/ de la candidata i de l’adequació a les línies de recerca del programa.
 • Cal acreditar un nivell de comprensió equivalent a B1 d’alguna de les llengües estrangeres científicament més utilitzades.
 • Els/les alumnes estrangers/estrangeres han d’acreditar un nivell de comprensió de català o espanyol equivalent a B1 (nivell intermedi)

L’admissió és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del programa, que valorarà si el/la candidat/candidata reuneix els requisits per a poder ser admès/admesa al programa.

 • S’hi pot accedir des d’un màster universitari afí, d’acord amb l’especificitat dels estudis del candidat/ de la candidata i de l’adequació a les línies de recerca del programa.
 • Cal acreditar un nivell de comprensió equivalent a B1 d’alguna de les llengües estrangeres científicament més utilitzades.
 • Els/les alumnes estrangers/estrangeres han d’acreditar un nivell de comprensió de català o espanyol equivalent a B1 (nivell intermedi)

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

ESTUDIANTS AMB TITULACIÓ DE L’ESTAT ESPANYOL

 

FOREIGN STUDENTS

<<Accediu a l’aplicatiu d’admissió i accés>>

 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL PROCÉS

==================================================================================================

SEGON PERÍODE DE SOL·LICITUD D’ADMISSIONS:  del 26 de setembre a l’11 d’octubre de 2019

 • Podeu triar l’idioma de la sol·licitud (català, castellà o anglès), clicant a la pestanya corresponent a l’idioma que apareix a la part superior dreta del formulari
 • Resolució admissions: 18 d’octubre del 2019.
 • Verifiqueu el vostre email i consulteu també la carpeta spam
 • Contacte admissió: Dr. Carles Mancho (93.403.78.55 /  doctorat.cm@ub.edu )
 • Contacte accés: Secretaria d’Estudiants i Docència ( 93 4020820/ 21 scampos@ub.edu / enadal@ub.edu

 

SEGUNDO PERÍODO DE SOLICITUD DE ADMISIONES: del 26 de septiembre al 11 de octubre de 2019

 • Podéis escoger el idioma de la solicitud (catalán, castellano o inglés), clicando en la pestaña correspondiente al idioma que aparece en la parte superior derecha del formulario
 • Resolución admisiones: 18 de octubre del 2019
 • Verificad vuestro  email y consultad también la carpeta de spam
 • Contacto admisión: Dr. Carles Mancho (93.403.78.55 / doctorat.cm@ub.edu )
 • Contacto acceso: Secretaria de Estudiantes y Docencia ( 93 4020820/ 21  scampos@ub.edu / enadal@ub.edu )

SECOND REQUEST FOR ADMISSIONS PERIOD: from September 26 to October 11, 2019

 • You can choose the language of the application (English, Catalan or Spanish), by clicking the tab that appears on the upper right of the form.
 • Resolution of admissions: October 18th, 2019.
 • You must verify your email – check the spam folder.
 • Admission contact: Dr. Carles Mancho (+34 934 037 855 / doctorat.cm@ub.edu)
 • Access contact: Secretary of Students and Teaching (934 020 820/21 scampos@ub.edu / enadal@ub.edu

DEUXIÈME PÉRIODE DE DEMANDE D’ADMISSION: du 26 septembre au 11 octobre 2019

 • Podetz escuélher era lengua dera sollicitud (anglés, catalan o espanhòu), en tot hèr clicara pestanha qu’apareish ara part superiora dreta deth formulari.
 • Resolucion des admissions: 18 octobre 2019.
 • Cau que verificatz eth vòste corrèu electronic –consultatz eracarpeta d’spam–
 • Contacte d’admission: Dr. Carles Mancho (934 037 855 / cm@ub.edu)
 • Contacte d’accès: Secretaria d’Estudiants i Docència ( 934 020 820/ 21 scampos@ub.edu / enadal@ub.edu )

====================================================================================================

ALUMNOS CON TITULACIONES EXTRANJERAS:

 • – Todos los documentos deben estar traducidos oficialmente (si están expedidos en una lengua diferente del catalán, castellano o inglés) y legalizados. Para información sobre los requisitos de los documentos extranjeros, véase:
 • – Legalización: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm
 • – Traducciones oficiales: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/traduccion.htm
 • – Copias compulsadas:  http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/copiacompulsada_cas.htm
 • – La legalización de los documentos no es necesaria para solicitar la admisión, pero sí es un requisito imprescindible para resolver el acceso.
 • – La solicitud de estudio de equivalencia de estudios extranjeros para el acceso a programas de doctorado implica el pago de una tasa (curso académico 2018-19: 218,15 euros).

 

====================================================================================================