Doctorat Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental

El Doctorat de Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental pretén potenciar la recerca en els àmbits de la gestió ambiental, la planificació territorial i en la geografia, es troba dividit en 4 línies de recerca:

1. Dinàmiques regionals i locals: línia de recerca adreçada a l’anàlisi dels processos territorials, especialment a nivell regional i local; comparació de les dinàmiques territorials en escales i localitzacions diverses per tal de comprendre els diferents processos que es poden produir. Construcció de nous instruments d’anàlisi metodològic i noves formes d’intervenció en la planificació i gestió del territori.

2. Sistemes naturals i canvi global: aquesta línia de recerca està dirigida a l’anàlisi dels processos i les dinàmiques dels sistemes naturals i les interrelacions entre ells i les dinàmiques de canvi que comporten i els afecten. Avaluar la dinàmica del canvi global a totes les escales en tots i cada un dels sistemes naturals i en conjunt.

3. Societat, Cultura i Territori: s’adreça a les investigacions i anàlisis de les dinàmiques i els processos socials (demogràfics, migratoris, econòmics, culturals i polítics) en la producció del territori a totes les escales. Interpretació de les formes socials i culturals de l’ocupació humana del territori, especialment les noves morfologies urbanes i rurals, i les dinàmiques històriques i actuals.

4. Planificació i gestió del territori: línia d’investigació que engloba els principis i elements de la planificació i gestió del territori, combinant la teoria i la pràctica. Avaluar i desenvolupar les tècniques de planificació i gestió des d’un punt de vista multidisciplinari.