Doctorat Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni

El programa de Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni, iniciat el curs 2014-1015 té com a objectiu donar una oferta de qualitat i referència en diverses especialitats en els camps de la Història, l’Antropologia, les Arts, el Patrimoni i la Gestió Cultural. El programa ofereix una formació teòrica i metodològica dels doctorands/es i es troba orientat 4 àmbits de recerca:

1Història i Arqueologia.

2. Història i Teoria de les Arts.

3. Antropologia Social i Cultural.

4Gestió de la Cultura i el Patrimoni.