Accés Transitòria

Accés a la Disposició Transitòria 8ª

Aquells alumnes que, formant part dels programes de Doctorat que es van extingir el passat 30 de Setembre, no hagin dipositat la tesi durant el curs 2017/18 se’ls dona la possibilitat de formar part del nou programa de Doctorat “Societat i Cultura” (HDK17)  mitjançant la Disposició Transitòria (nº 8), en un procés que s’obrirà el proper 2 d’Octubre.

Per a poder-hi optar hauran de presentar la documentació necessària entre els dies 2 i 17 d’octubre i que seran valorats per la comissió acadèmica que serà, en darrera instància, que decideixi si compleixen els requisits per tal de passar, de manera transitòria i condicional, a formar part del nou programa de Doctorat.

El requisit principal què es tindrà en compte per a decidir-se positivament al respecte de la candidatura serà que estiguin en condicions de dipositar la Tesi durant aquest curs que comença enguany, és a dir, que abans del 28 de setembre del 2018 hagin acabat la tesi i la hagin dipositat a Secretaria.

 

Els documents a presentar per tal d’optar a aquesta Transitòria són els següents:

 

–          Document administratiu per a la Sol·licitud d’incorporació al Programa de Doctorat (HDK17). Aquest document us ve adjuntat en aquest mateix correu. El podeu trobar aquí.

–          Carta de compromís per part del doctorand/a on es comprometi a dipositar la tesi abans del 28 de Setembre de 2018. Aquest document, que no té un format concret, ha d’estar signat pel doctorand/a, director/s i tutor de la Tesi Doctoral

–          Índex de la tesi doctoral on s’indiqui els capítols que s’han realitzat i aquells que estan pendents d’elaboració i també l’estat en el què es troben. Juntament amb aquest índex serà necessari adjuntar un cronograma de treball on s’especifiqui els tempos que es pretenen seguir per tal de complir amb el calendari i poder dipositar durant aquest curs 2017/18

–          Altres documents que cada àmbit del doctorat requereixi. Per tal de saber quins documents específics es demanen en cadascun dels àmbits, cal posar-se en contacte amb la coordinació d’aquests àmbits.

 

Aquesta documentació s’haurà de presentar, abans del 17 d’octubre a cadascun dels àmbits del programa de Doctorat.