Pre-admissió

D’acord amb el que s’estableix en el RD99/2001, de 28 de gener, mitjançant el qual es regulen els ensenyaments de doctorat, la Normativa de Doctorat aprovada a la Universitat de Barcelona inclou una secció que regula els requisits d’accés als estudis de doctorat, per més informació aquí.

El programa de Societat i cultura obre un segon període de pre-admissió pel curs 2017-2018 i des del 2 d’octubre que restarà obert fins al proper 17 d’octubre de 2017

Programes de doctorat de la Facultat de Geografia i Història:


  • Cultures Medievals

  • Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental

  • Societat i Cultura