Pre-admissió

D’acord amb el que s’estableix en el RD99/2001, de 28 de gener, mitjançant el qual es regulen els ensenyaments de doctorat, la Normativa de Doctorat aprovada a la Universitat de Barcelona inclou una secció que regula els requisits d’accés als estudis de doctorat, per més informació aquí.

El període de pre-admissió pel curs 2017-2018 restarà obert des del dia 1 de Juny fins al proper 15 de Juliol de 2017

Programes de doctorat de la Facultat de Geografia i Història: