Admissió i accés

D’acord amb el que s’estableix en el RD 99/2011, de 28 de gener, mitjançant el qual es regulen els ensenyaments de doctorat, la Normativa de Doctorat aprovada a la Universitat de Barcelona inclou una secció que regula els requisits d’accés als estudis de doctorat, per més informació aquí.


 Per informació sobre admissió i accés als programes de Doctorat pel curs 2019-20, cliqueu a sobre de la imatge del programa:


  • Cultures Medievals
  • Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental

  • Societat i Cultura