Inscripció Tesi

La inscripció del la tesi es formalitza en el primer any de doctorat amb l’aprovació per part de la Comissió Acadèmica del pla de recerca presentat per doctorand/a. El projecte de tesi ha d’anar acompanyat del Document d’Acceptació del Pla de Recerca i el full d’activitats.

Dates d’entrega del pla de recerca del Programa de doctorat: “Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni”

 Història i Arqueologia  14 de juny de 2019
 Història i Teoria de les Arts   14 de juny de 2019
 Antropologia Social i Cultural  14 de juny de 2019
 Gestió de la Cultura i el Patrimoni  30 de juny de 2019

Dates d’entrega del pla de recerca del Programa de doctorat: “Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental”

 Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental    3 de juny de 2019     

Dates d’entrega del pla de recerca del Programa de doctorat: “Cultures Medievals”

 Cultures Medievals                                                                                3 de juny de 2019