Inscripció Tesi

La inscripció del la tesi es formalitza en el primer any de doctorat amb l’aprovació per part de la Comissió Acadèmica del pla de recerca presentat per doctorand/a. El projecte de tesi ha d’anar acompanyat del Document d’Acceptació del Pla de Recerca i el full d’activitats.

Dates d’entrega del pla de recerca del Programa de doctorat: “Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni”

 Història i Arqueologia   15 de juny de 2018
 Història i Teoria de les Arts   15 de juny de 2018
 Antropologia Social i Cultural  14 de juny de 2018
 Gestió de la Cultura i el Patrimoni  30 de juny de 2018

Dates d’entrega del pla de recerca del Programa de doctorat: “Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental”

 Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental    1 de juny 2018     

Dates d’entrega del pla de recerca del Programa de doctorat: “Cultures Medievals”

 Cultures Medievals                                                                                31 de maig de 2018