Matrícula

-Matrícula de Doctorat – Curs 2018/19

  1. A) Doctorands de nou accés (1r curs):
  • Dates matrícula: a partir del dia 1/10/18 (aquesta informació s’actualitzarà a partir del dia 25/9/18)
  • Documentació que cal presentar: informació a partir del dia 25/9/18
  1. B) Doctorands que continuen:

Alumnes que continuen estudis en el mateix programa de doctorat : l’automatrícula estarà activa des del 3 de setembre fins el 31 d’octubre de 2018

Consulteu la informació i accés a l’automatrícula a  :

http://www.ub.edu/escola_doctorat/informacioacademica/automatricula-doctorat

INICIAR AUTOMATRÍCULA

Els alumnes que no puguin fer automatrícula, faran la matrícula, de forma presencial, a la secretaria de la facultat (secció màsters i doctorat). La informació de les dates de matrícula i documentació a presentar es publicarà a partir del 25 de setembre.