Seguiment

El curs següent a l’acceptació del pla de recerca i fins el moment de dipositar la tesi s’han de presentar els informes de seguiment, les dates d’entrega són les especificades segons el programa i ha d’anar acompanyat el Document seguiment anual.

Dates d’entrega del seguiment del Programa de doctorat: “Societat i Culturua: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni

 Història i Arqueologia  14 de juny de 2019
 Història i Teoria de les Arts  14 de juny de 2019
 Antropologia Social i Cultural  14 de juny de 2019
 Gestió de la Cultura i el Patrimoni  30 de juny de 2019

Dates d’entrega del seguiment del Programa de doctorat: “Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental”

 Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental  14 de juny de 2019

Dates d’entrega del seguiment de recerca del Programa de doctorat: “Cultures Medievals”

 Cultures Medievals   3 de juny de 2019