Societat i Cultura: Història, Antropologia, Art i Patrimoni

Curs 2019/20 – Admissió i Accés al programa

  • – La sol·licitud es farà a traves d’un formulari on-line i caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent
  • – Segon període de sol·licitud d’admissió i accés: del 26 de setembre al 11 d’octubre de 2019

Requisits i Documentació

Requisits específics del programa

L’admissió al programa serà responsabilitat de la Comissió Acadèmica, qui valorarà que el candidat/a reuneix els requisits i criteris per poder ser admès en el programa.

– Accedir a través d’un màster cursat a la UB: Arqueologia, Antropologia i Etnografia, Estudis Avançats en Història de l’Art, Estudis de Dones, gènere i ciutadania, Estudis històrics, Estudis llatinoamericans, Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, Gestió Cultural, Història Contemporània i Món Actual, Història i Cultura de l’alimentació, Música com a art interdisciplinària.

– Accedir des d’un màster afí i d’acord amb l’especificitat dels estudis del candidat/a i de la seva adequació amb les línies d’investigació.

– Nivell de comprensió equivalent a B1 d’alguna de les llengües estrangeres més utilitzades: anglès o francès.

– Els/les alumnes estrangers han d’acreditar un nivell de comprensió de català o castellà equivalent al B1 (nivell intermedi)

La selecció dels estudiants es farà mitjançant una taula de valoració on es tindran en compte altres aspectes com:

– Estudis de procedència: màsters de la UB o afins

– Expedient acadèmic de grau/llicenciatura

– Expedient acadèmic de màster

– Carta de motivació amb proposta de recerca, on es faci constar el possible director/s

– Carta de recomanació d’un membre acadèmic de la UB

A l’àmbit de “Patrimoni i Gestió Cultural” es requereix un document d’unes 5 pàgines, que contingui entre 2000 i 3000 paraules (aproximàdament) amb l’estructura següent: justificació, objetius generale i específics, hipòtesi, metodologia, marc teòric, pla de treball de campo (si escau) i cronograma de desenvolupament de la tesi doctoral.

– Currículum vitae

– Coneixement d’altres llengües

– Existència de beques de doctorat prèvies, o la seva sol·licitud per convocatòries del curs 2018/19

– Altres mèrits acadèmics


Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

ESTUDIANTS AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

– Llistat de Documentació

ESTUDIANTES CON TITULACIÓN EXTRANJERA

– Documentation List

 

<<Accediu a l’aplicatiu d’admissió i accés>>

 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL PROCÉS

==================================================================================================
• SEGON PERÍODE DE SOL·LICITUDS D’ADMISSIONS AL PROGRAMA:
Del 26/09/2019 al 11/10/2019

• Resolució admissions: 18/10/2019

• Podreu triar l’idioma de la sol·licitud (català, castellà o anglès), clicant a la pestanya
corresponent a l’idioma que apareix a la part superior dreta del formulari

• Reviseu amb atenció totes les indicacions abans d’entrar a l’aplicatiu i també un cop
inicieu la sol·licitud.

• Verifiqueu el vostre email i consulteu també la carpeta spam

• Contacte admissió: Oficina de Màsters i Postgraus (93 402 08 20 / doctorat.gih@ub.edu )
• Contacte accés: Oficina de Màsters i Postgraus (93 402 08 21 / doctorat.gih@ub.edu )

MOLT IMPORTANT: LA COMISSIÓ ACADÈMICA NOMÉS VALORARÀ LES SOL·LICITUDS FINALITZADES
(ESTAT ADMISSIÓ: REGISTRADA).
Es responsabilitat del sol·licitant verificar que ha completat la seva sol·licitud.

====================================================================================================

• SEGUNDO PERIODO DE SOLICITUDES DE ADMISIONES AL PROGRAMA:
del 26/09/2019 al 11/10/2019

• Resolución admisiones: 18/10/2019

• Puede escoger el idioma de la solicitud (catalán, castellano o inglés), clicando en la pestaña correspondiente al idioma que aparece en la parte superior derecha del formulariao

• Verificad vuestro email y consultad también la carpeta de spam

• Contacto admisión: Oficina de Màsters i Doctorat (93 402 08 20 / doctorat@ub.edu )
• Contacto acceso: Oficina de Màsters i Doctorat (93 402 08 21 / doctorat@ub.edu )

MUY IMPORTANTE: LA COMISIÓN ACADÉMICA ÚNICAMENTE VALORARÁ LAS SOLICITUDES FINALIZADAS
(ESTADO ADMISION:REGISTRADA).
Es responsabilidad del solicitante verificar que ha completado su solicitud

====================================================================================================

ALUMNOS CON TITULACIONES EXTRANJERAS:

– Todos los documentos deben estar traducidos oficialmente (si están expedidos en una lengua diferente del catalán, castellano o inglés) y legalizados. Para información sobre los requisitos de los documentos extranjeros, véase:

Legalización: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm

Traducciones oficiales: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/traduccion.htm

Copias compulsadas: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/copiacompulsada_cas.htm

– La legalización de los documentos no es necesaria para solicitar la admisión, pero sí es un requisito imprescindible para resolver el acceso.

– La solicitud de estudio de equivalencia de estudios extranjeros para el acceso a programas de doctorado implica el pago de una tasa (curso académico 2018-19: 218,15 euros).

====================================================================================================