Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Programa de Doctorat en Biomedicina Imatge de diagramació
 
Imatge de diagramació
Imatge d'exemple
Imatge de diagramació

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

ALUMNES QUE CONTINUEN ESTUDIS DE DOCTORAT

(A PARTIR DEL SEGON CURS DE DOCTORAT)

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Automatrícula:           

Aquest tipus de matrícula va adreçada als doctorands que continueu en el mateix programa de doctorat en el que fins ara heu estat matriculats.

L’Automatrícula estarà activa des del 15 de setembre fins el 31 d’octubre (període fixat en el calendari de gestió).  

Novetat: Enguany també podeu realitzar automatrícula els doctorands que el curs passat vau gaudir  d’un ajut predoctoral amb un contracte vigent amb la UB o amb una altra institució de recerca o universitat pública. Podeu consultar el tipus d’ajut que us permet realitzar l’automatrícula aplicant l’exempció que correspongui en el següent enllaç .

REQUISITS per poder fer l'automatrícula

Per poder fer l’automatrícula és necessari haver estat matriculat en el programa el curs anterior i acomplir les condicions acadèmiques següents:

 • Pla de recerca acceptat (doctorands que vau iniciar el programa al curs anterior). Les dades d'acceptació del Pla de recerca ja han estat enviades a les secretaries per part del programa.
 • Seguiment anual del pla de recerca corresponent al  curs anterior. Les dades dels seguiments ja han estat enviades a les secretaries per part del programa. Els alumnes que no haguessin enviat el resum de resultats per la comissió de seguiment no poden formalitzar la matrícula.

IMPORTANT- Casos en que la matrícula ha de ser presencial

 • En el cas que gaudiu d’una beca o ajut no inclòs al llistat de tipus d’ajuts predoctorals, cal que feu la matrícula presencial al centre per tal que us sigui aplicada l’exempció corresponent.
 • En el cas que vulgueu modificar  director, tutor, línia, temps de dedicació i/o centre de matrícula heu de fer la matrícula presencial al centre que us correspongui adjuntant la documentació que calgui:

En el cas que s'hagin de modificar les dades de direcció/tutoria serà necessari portar, a l'oficina del programa (Adolf Florensa, 8), un nou document de compromís degudament signat pels nous directors/tutor i recollir aquí l'imprès de matrícula que autoritza la modificació.

En el cas de la resta de modificacions (línia, temps de dediciació o centre de matrícula) serà necessari contactar amb l'oficina del programa (Oficina F15 - Adolf Florensa, 8, telf. 934020421, o doctorat_biomedicina@ub.edu) per obtenir límprès de matrícula que autoritza la modificació.

Icona d'informació Imprès de matrícula (Matrícula presencial o amb modificacións)

En la resta de casos en s'opti per la matrícula presencial però no es modifiquin dades, no es requereix la signatura del coordinador en l'imprès de matrícula.

INICIAR AUTOMATRÍCULA

 

Consultar períodes de matrícula o si cal cita prèvia directament a la Secretaria de la Facultat que us correspongui..
CONSULTAR PERÍODES MATRÍCULA PER FACULTAT
Facultat Medicina

Facultat Farmàcia

Facultat Biologia
Facultat Física
Facultat Psicologia
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Programa de Doctorat en Biomedicina
Última actualització o validació: 11.10.2016