Informació matrícula de doctorat

Informació sobre la matrícula de doctorat

Aquest mes d’octubre es portarà a terme la matrícula de doctorat amb el següent calendari segons els programa de doctorat que s’hagi de matricular:

Programa dates
Estudis avançats en produccions artístiques Del 30 de setembre al 4 d’octubre

La matrícula es realitzarà presencialment a l’Oficina de Postgrau de 10 a 13 hores.

La informació i documentació de matrícula podeu trobar-la a:

informaciomatricula

Documentació necessària que han de presentar les persones:

Candidates de nou ingrés:

 • Amb anterioritat han hagut d’haver sol·licitat l’accés i l’admissió.
 • Els documents que havien d’acompanyar aquesta sol·licitud són:
  • Títol de llicenciada/graduada o justificació de la seva tramitació
  • Justificació de tenir superat 60 crèdits ECTS de nivell de màster universitari
  • Fotocòpia de DNI / NIE / Passaport
 • Imprès de matrícula per candidates de nou accés
 • Una fotografia
 • Credencial de becària i altra documentació econòmica, si escauen
 • Document de compromís signat per totes les parts

Doctorandes que continuen:

 • Imprès de matrícula per a doctorandes que continuen
 • Document amb el qual heu rebut la comunicació de tenir acceptat el pla de recerca o bé tenir-ne un seguiment favorable el curs passat.
 • En el cas que s’hagi autoritzat la modificació de qualsevol de les parts signants del document de compromís o bé la línia de recerca, la comissió acadèmica del programa ha d’omplir i signar la part corresponent de l’imprès de matrícula.

Així mateix, en aquest darrer cas, s’ha de portar el nou document de compromís signat per totes les parts.

 • Credencial de becària i altra documentació econòmica, si escauen.

Per al pagament de la matrícula existeix una modalitat telemàtica de pagament. Teniu en consideració que, que depenent dels països o les entitats de crèdit, pot presentar problemes.

Pagament de rebuts des de l’estranger 
Pagament via telemàtica

Els estudiants que han de fer el pagament de la seva matrícula o d’un rebut obert des de l’estranger han d’utilitzar la via ordinària de pagament telemàtic, és a dir, des de la web de la Universitat de Barcelona, entrant al vincle  “Mon UB Estudiants”.
Posem a disposició dels centres un document amb les instruccions en castellà per fer el pagament via telemàtica.

Esta entrada fue publicada en Información. Ir al permalink.Tanto los comentarios como los trackbacks están cerrados.