Convocatòria beques

Convocatòria de beques de ‘la Caixa’ per a estudis de doctorat en universitats espanyoles, per a l’any 2014.

Aquesta convocatòria s’adreça únicament a aquells programes de doctorat que disposin de la Menció cap a l’Excel·lència. Així mateix, d’acord amb el que estableix l’apartat 3.2.1 de la convocatòria, els sol·licitants han d’acreditar l’accés a un programa oficial de doctorat; o bé, estar en disposició de complir aquest requisit en setembre de 2014. En ambdós casos, el sol·licitant no ha d’haver estat matriculat anteriorment en estudis de doctorat.

El termini de presentació de sol·licituds, actualment obert, finalitzarà el 24 de febrer de 2014 i els becaris s’incorporaran a les universitats de destí durant el curs 2014-2015.

Així mateix, les sol·licituds s’han de presentar a través de la web de la Obra Social “la Caixa”:

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/doctoradoenespana_es.html

Un dels documents que cal presentar és l’anomenada “carta de conformidad de la Universidad”. Aquest document ha d’anar signat pel Dr. Enric I. Canela, com a vicerector de Política Científica, i en ell es diu que el sol·licitant té els requisits per accedir als estudis de doctorat, o que estarà en disposició de tenir l’accés a finals del curs acadèmic 2013-2014.

Des de Beques i Ajuts a l’Estudiant (Beques de Tercer Cicle), ens encarregarem de recollir i trametre a la signatura del vicerector de Política Científica, totes les “cartes de conformitat” de les sol·licituds que es presentin per la Universitat de Barcelona. Per això, caldrà que la carta de conformitat s’acompanyi d’un dels següents documents:

1.     Sol·licitud d’accés i admissió a programes de doctorat EEES amb titulacions espanyoles.

2.     Sol·licitud d’accés i admissió a programes de doctorat EEES amb titulacions  estrangeres.

3.     Sol·licitud d’accés i admissió provisional a programes de doctorat EEES amb titulacions espanyoles i amb estudis d’accés no finalitzats.

4.     Sol·licitud d’accés i admissió provisional a programes de doctorat EEES amb titulacions estrangeres i amb estudis d’accés no finalitzats.

Esta entrada fue publicada en Información. Ir al permalink.Tanto los comentarios como los trackbacks están cerrados.