Us informem de la publicació al DOGC del dia 2 de maig de 2014, de les bases reguladores dels ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2014). Aquesta convocatòria preten contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalitzacio de la tesis doctoral i amb el tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora.

Es poden beneficiar d’aquests ajuts les persones que hagin defensat la tesi durant l’any 2013, que hagin obtingut el títol de doctor o doctora en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de fora de l’Estat espanyol, i que hagin escrit la tesi doctoral en català.

Així mateix, us informem que la sol·licitud d’aquests ajuts s’ha de presentar per via electrònica mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/ovt<http://www.gencat.cat/ovt>), dins el termini del 13 de maig al 17 de juny de 2014.

Trobareu tota la informació de la convocatòria a la pàgina web: www.gencat.cat/agaur<http://www.gencat.cat/agaur>.