1. Lliurament dels Plans de Recerca i dels informes de la investigació realitzada durant el darrer any

16/01/2015
Data límit perquè els estudiants entreguin el pla de recerca (nous estudiants).
Data límit per lliurar els informes (estudiants i directors/es de tesis).

2. Reunions de la Comissió Acadèmica per avaluar les tesis doctorals en curs:

20/01/2015
Avaluació dels Plans de Recerca.
Avaluació de seguiment dels treballs d’investigació (tesis) realitzats durant el primer any.

28/01/2015
Avaluació de seguiment dels treballs d’investigació (tesis) realitzats durant el segon i tercer any.

3/02/2015
Avaluació de seguiment de tesis doctorals (RD 185/1985 i RD 778/1998).