Calendari EAPA del curs 2016_2017

De l’1 al 15 de setembre: Presentació de les sol·licituds d’admissió al programa de doctorat EAPA.

20 de setembre, a les 16.00 hores: Reunió de la comissió acadèmica per valorar les sol·licituds presentades.

Del l’15 de setembre al 31 d’octubre 2016: Primer període de matrícula del curs 2016‐2017 de candidats de nou accés i dels doctorands que continuen.

20 de gener: Data límit per a la presentació dels plans de recerca i dels informes de seguiment de tesis.

24 de gener, a les 16.00 hores: Reunió de la comissió acadèmica per valorar els plans de recerca i els informes de seguiment de tesi.

10 de febrer: Data límit per a la presentació dels plans de recerca (nou accés).

14 de febrer, a les 16.00 hores: Reunió de la comissió acadèmica per valorar les sol·licituds presentades, dels plans de recerca (nou accés).

Del 17 de febrer al 17 de març 2017: Segon període de matrícula del curs 2016‐2017 (només candidats de nou accés).

15 de juny de 2017: Termini màxim per sol∙licitar el dipòsit de les tesis doctorals de les quals n’hagin d’autoritzar la seva defensa que en cap cas podrà ser posterior al 15 de juny de 2017.

30 de setembre de 2017: Els doctorands que hagin iniciat estudis de doctorat a partir del curs acadèmic 2011‐ 2012 disposen fins a 30 de setembre de 2017 per la presentació i defensa de la tesi doctoral.

 

Esta entrada fue publicada en Uncategorized. Ir al permalink.Tanto los comentarios como los trackbacks están cerrados.