De l’1 al 15 de setembre 2017: Presentació de les sol·licituds d’admissió al programa de doctorat EAPA.

02 d’octubre 2017, a les 16.00 hores: Reunió de la comissió acadèmica per valorar les sol·licituds presentades.

Del l’15 de setembre al 31 d’octubre 2017: Primer període de matrícula del curs 2016‐2017 de candidats de nou accés i dels doctorands que continuen.

29 de gener 2018: Data límit per a la presentació dels plans de recerca i dels informes de seguiment de tesis.

31 de gener 2018, a les 16.00 hores: Reunió de la comissió acadèmica per valorar els plans de recerca i els informes de seguiment de tesi.

06 de febrer 2018: Data límit per a la presentació dels plans de recerca (nou accés).

07 de febrer 2018, a les 16.00 hores: Reunió de la comissió acadèmica per valorar les sol·licituds presentades, dels plans de recerca (nou accés).

Del 16 de febrer al 16 de març 2018: Segon període de matrícula del curs 2017‐2018 (només candidats de nou accés).

De l’1 al 15 de setembre 2018: Presentació de les sol·licituds d’admissió al programa de doctorat EAPA.

24 de setembre 2018, a les 16.00 hores: Reunió de la comissió acadèmica per valorar les sol·licituds presentades.

Del l’15 de setembre al 31 d’octubre 2018: Primer període de matrícula del curs 2016‐2017 de candidats de nou accés i dels doctorands que continuen.