Navegació

Inici

Esteu aquí

Obligacions del doctorand

Projecte de tesi

Entre 9 i 12 mesos després de la matrícula, el doctorand haurà de presentar el projecte de tesi. Aquest projecte és un treball escrit que permetrà a la Comissió Acadèmica avaluar si el doctorand té un pla adequat per a la realització de la tesi doctoral. El projecte de tesi es prepara amb l'ajut del director de tesi. Aquest projecte pot ser:

  1. Un índex detallat de la tesi doctoral, o la presentació d'un estat de la qüestió juntament amb un pla de treball.
  2. Una part o capítol de la tesi doctoral juntament amb un pla de la resta del treball.
  3. Qualsevol altre format acordat amb el director on es mostre que (i) existeix un tema clar de recerca, (ii) el doctornd posseeix coneixements suficients dels antecedents rellevants per a iniciar el treball i (iii) el doctorand té un pla de treball que li permetrà realitzar la investigació amb èxit.

 

Orientacions per a l'elaboració del projecte de tesi doctoral

És important que el tema i l'objectiu de la tesi siguin força ben delimitats. Això es reflectirà en la determinació de l'estructura així com en l'extensió prevista de la tesi (que, a títol orientatiu, podria oscil·lar entre les dues-centes i les tres-centes pàgines).

En el projecte s'ha d'explicar: la idea central de la tesi (tema que es vol tractar i objectiu); l'estructura que tindrà; la metodologia que se seguirà; i la bibliografia que es treballarà.

Cal tenir present que el desenvolupament de la tesi haurà de permetre posar de manifest la capacitat investigadora del doctorand (capacitat discursiva i argumentativa; habilitat en la recerca bibliogràfica i en l'ús de recursos metodològics; capacitat en la interpretació de textos; originalitat de la tesi...).

Cal que ja en el projecte, però sobretot en la tesi, es pari atenció en tots els aspectes formals: redacció, citacions, bibliografia...

Tot i que la tesi pot ser estructurada de maneres força diferents (en funció de la temàtica, de l'objectiu, etc.) convé que, en qualsevol cas, hi hagi un apartat que faci la funció d'introducció i un altre que faci la funció de conclusió. També hi haurà d'haver sempre un apartat bibliogràfic.

En cas que ja es disposi de director en el moment de presentar el projecte, és molt convenient que hi doni el seu vist i plau.  

 

Continuació de la tesi, seguiment i informe anual

L'activitat científica i el progrés en la preparació de la tesi del doctorand és avaluada pel seu director anualment, a l'Informe d'Avenços del Doctorand. Aquest informe inclou els següents aspectes:

  1. Progressos a la tesi.
  2. Activitats científiques.
  3. Qualsevol altre assumpte rellevant de cara a la recerca.
  4. Avaluació general.

 

Presentació de la tesi

La presentació de la tesi està prevista al cap de tres cursos des de la primera matrícula, tot i que pot demanar-se un curs més si es considera oportú.

 

Altres responsabilitats del doctorand

A banda de les responsabilitats habituals necessàries per a la finalització dels estudis de doctorat, els doctorands han d'assistir a les principals activitats que s'organitzen al programa de doctorat i a d'altres que li semblin oportunes (seminaris, congressos, redacció i publicació d'articles, etc.). 

Català
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1 Error | Filosofia Contemporania i Estudis Classics

Error

Missatge d'error

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/wub/doctoratfcec/includes/common.inc:2561) a drupal_send_headers() (línia 1040 de /www/wub/doctoratfcec/includes/bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'system WHERE type = 'theme' AND status = 1' at line 1: SELECT name FROM {system} WHERE type = 'theme' AND status = 1; Array ( ) a block_flush_caches() (línia 904 de /www/wub/doctoratfcec/modules/block/block.module).
El lloc ha trobat un error inesperat. Torneu-ho a provar més tard.