Facultat d'Economia i Empresa

PRESENTACIÓ

El Departament d’Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola té els seus orígens en les seccions d’economia política i hisenda pública de l’antic Departament d’Economia Política, Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari. Des de juny de 2005 el nou departament està adscrit a la Facultat d’Economia i Empresa i imparteix docència en els ensenyaments oficials de:

Em plau presentar la pàgina web del Departament on es pot trobar informació sobre l’activitat docent i investigadora dels nostres professors. Com veureu el nivell d’activitat a escala nacional i internacional del Departament és molt elevada, amb un esforç en la millora de la qualitat docent - amb una forta implicació en la posta en marxa del procés de reforma europea -, i un rigorós i reconegut treball de recerca en l’àmbit de l’economia aplicada i del sector públic.

Desitgem que el contingut d’aquestes pàgines us permetin conèixer millor la nostra activitat i siguin del vostre interès.

Nuria Bosch Roca
Directora


 

IEB · Institut d'Economia de Barcelona GIPE · Grupo Interdisciplinar de Políticas Educativas Intranet Departament