DOCÈNCIA

CURS EXPERT
COMPLIANCE PENAL (3ª edició)

CURS 2017 - 2018 

Objectius

Dirigit a

Titulació

Calendari

Seu

Preinscripció i matriculació

Sistema d'avaluació

 

CURS SUPERIOR UNIVERSITARI EN COMPLIANCE


Del 9 al 25 de juliol de 2018

aula D-302 (edifici D, 3ª planta)

 

 


PROPER CURS 2018-2019 (programa per determinar)

Informació genèrica del curs

 

DIRECCIÓ ACADÈMICA:
Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo. Catedràtica de Dret Penal de la UB.
Dr. Víctor Gómez Martín. Catedràtic (acr.) de Dret Penal de la UB.

COORDINACIÓ:

Dra. Celia Díaz Morgado
Sr. Enrique de Madrid Dávila
Sr. Jordi Riera 

OBJECTIUS
GENERALS
- Adquirir la formació necessària per desenvolupar funcions de Compliance Officer.
- Capacitar-se per a l'elaboració de programes de prevenció de delictes per a les empreses.
- Capacitar-se en el seguiment dels programes de prevenció de delictes.
- Conèixer el contingut del sistema de responsabilitat penal de les persones jurídiques després de l'entrada en vigor de la llei orgànica 1/2015, de reforma del Codi Penal.
- Conèixer el contingut de l'eximent de compliment normatiu (compliance) després de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2015, de reforma del Codi penal.


 

DIRIGIT A
- Graduats i llicenciats en Dret, Criminologia, Economia i Empresa i altres titulacions afins.
- Professionals relacionats amb els estudis de Dret, Criminologia i Economia i Empresa, i també de l'àmbit empresarial, interessats a adquirir coneixements especialitzats en compliment normatiu (compliance).
- Auditors.

 

TITULACIÓ
Expert (títol propi de la Universitat de Barcelona)
Crèdits: 15
Hores presencials: 125
Hores treball tutoritzat: 125
Hores treball autònom: 125


 

CALENDARI
D'octubre 2018 a març 2019 (dates a concretar)
Dies: divendres (de 16 a 20 h) i dissabtes (de 09:30 a 13:30 h)
Lloc: per determinar

INAUGURACIÓ: per determinar

 

INFORMACIÓ
Escola de Postgrau. Facultat de Dret

E-mail curs: curs.compliance@ub.edu

EDICIONS
Cada curs acadèmic constarà de dos cursos de Compliance Penal:
1) d'octubre a març s'imparteix el curs de postgrau "Expert en Compliance Penal" en horaris de divendres tarda i dissabtes matí (15 crèdits)
2) Durant el mes de juliol s'imparteix el curs d'extensió universitària "Curs superior universitari en Compliance" en horaris de dilluns a divendres, matí i tarda (8 crèdits)

 

SEU
El curs s’impartirà a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona
Aula a determinar

Direcció: Av. Diagonal, 684 (08034 Barcelona) Veure plànol

 

 PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ (encara no oberta):

PREINSCRIPCIÓ:

1. Els interessats han d'aportar abans del 30 de setembre la següent documentació:
- la sol·licitud de matrícula. Es pot descarregar a: http://www.ub.edu/acad/postgrau/matricula/welcome.html
També aquí: Imprès preinscripció
- fotocòpia del DNI
- còpia compulsada del títol (es pot compulsar a la Secretaria de la Facultat)
2. La documentació es pot dipositar en el Departament de Dret Penal (de 8 a 14 h) abans del 30 de setembre.
3. El primer día de classe es repartiran les matrícules per tal que en un termini de 2 o 3 dies es faci efectiu el pagament.

ALUMNOS CON TÍTULO EXTRANJERO
Cumplimentar el impreso (descargar aquí) y acompañar de la documentación que se indica en el mismo.

El preu de la matrícula és de 2.500 Euros (més taxes).

Per a realitzar la inscripció cal abonar la quantitat de 200 € en concepte de pagament (reserva de plaça) a compte de l'import total de la matricula.
El pagament es pot realitzar en aquest link: 

http://www4.giga.ub.edu/acad/npost/matr/identificacio.php?idcodidage=201611935&lang=1&curs=2017&proces=PRE1

Aquest import no serà retornat excepte que, per algun motiu, no s'impartís el curs.
El resguard de pagament de reserva de plaça caldrà adjuntar-lo a la documentació sol·licitada per a la matriculació.

FACTURES

En el cas que sigui una empresa qui es faci càrrec del pagament del cost de la matrícula, es podrà emetre factura, sempre amb sol·licitud prèvia a la matriculació, a nom de l’alumne/a o d’un tercer persona física o jurídica.

IMPRÈS SOL·LICITUD FACTURA

 

 

ACCÉS PER A NO TITULATS:
Aquest ensenyament preveu la possibilitat d'admetre alumnes que no siguin titulats universitaris i que optaran a l'obtenció d'un títol d'extensió universitària.
Cal consultar amb els responsables del curs els requisits i condicions d'accés establerts per a aquest tipus d'alumnat.

 

SISTEMA D'AVALUACIÓ

L'avaluació serà continua a través del lliurament i seguiment de les diferents activitats plantejades en cadascun dels mòduls.

Per a superar el curs cal:
· Assistir a un mínim del 80% presencials
· Aprovar tots i cada un dels mòduls que integren el curs realitzant les activitats proposades.

 

 

 

PROGRAMA
(2017-2018)

 

 

 
cur