DOCÈNCIA

CURS EXPERT
COMPLIANCE PENAL (2ª edició)

CURS 2016 - 2017 

Objectius

Dirigit a

Titulació

Calendari

Seu

Preinscripció i matriculació

Sistema d'avaluació

 


TRÍPTIC (per imprimir)

 

DIRECCIÓ ACADÈMICA:
Dra. Mientxu Corcoy Bidasolo. Catedràtica de Dret Penal de la UB.
Dr. Víctor Gómez Martín. Catedràtic (acr.) de Dret Penal de la UB.

COORDINACIÓ:
Dr. Enrique de Madrid Dávila
Sr. Jordi Riera
Dra. Celia Díaz Morgado 

OBJECTIUS
GENERALS
- Adquirir la formació necessària per desenvolupar funcions de Compliance Officer.
- Capacitar-se per a l'elaboració de programes de prevenció de delictes per a les empreses.
- Capacitar-se en el seguiment dels programes de prevenció de delictes.
- Conèixer el contingut del sistema de responsabilitat penal de les persones jurídiques després de l'entrada en vigor de la llei orgànica 1/2015, de reforma del Codi Penal.
- Conèixer el contingut de l'eximent de compliment normatiu (compliance) després de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2015, de reforma del Codi penal.


 

DIRIGIT A
- Graduats i llicenciats en Dret, Criminologia, Economia i Empresa i altres titulacions afins.
- Professionals relacionats amb els estudis de Dret, Criminologia i Economia i Empresa, i també de l'àmbit empresarial, interessats a adquirir coneixements especialitzats en compliment normatiu (compliance).
- Auditors.

 

TITULACIÓ
Expert (títol propi de la Universitat de Barcelona)
Crèdits: 15
Hores presencials: 125
Hores treball tutoritzat: 125
Hores treball autònom: 125


 

CALENDARI
Del 14 d'octubre de 2016 al 24 de febrer de 2017
Dies: divendres (de 16 a 20 h) i dissabtes (de 09:30 a 13:30 h)
Lloc: Seminari 1 (1r pis, edifici principal Dret)

INAUGURACIÓ: DIVENDRES 14 OCTUBRE, DE 15:30 16 h

 

SEU
El curs s’impartirà a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona
Aula: Seminari 1 (1ª planta, edifici principal Dret)

Direcció: Av. Diagonal, 684 (08034 Barcelona) Veure plànol

 

 PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ:

PREINSCRIPCIÓ:

1. Els interessats han d'aportar abans del 30 de setembre la següent documentació:
- la sol·licitud de matrícula. Es pot descarregar a: http://www.ub.edu/acad/postgrau/matricula/welcome.html
També aquí: Imprès preinscripció
- fotocòpia del DNI
- còpia compulsada del títol (es pot compulsar a la Secretaria de la Facultat)
2. La documentació es pot dipositar en el Departament de Dret Penal (de 8 a 14 h) abans del 30 de setembre.
3. El primer día de classe es repartiran les matrícules per tal que en un termini de 2 o 3 dies es faci efectiu el pagament.

ALUMNOS CON TÍTULO EXTRANJERO
Cumplimentar el impreso (descargar aquí) y acompañar de la documentación que se indica en el mismo.

El preu de la matrícula és de 2.500 Euros (més taxes).

Per a realitzar la inscripció cal abonar la quantitat de 200 € en concepte de pagament (reserva de plaça) a compte de l'import total de la matricula.
El pagament es pot realitzar en aquest link: 
http://www4.giga.ub.edu/acad/npost/matr/identificacio.php?idcodidage=201511649&lang=1&curs=2016&proces=PRE1

Aquest import no serà retornat excepte que, per algun motiu, no s'impartís el curs.
El resguard de pagament de reserva de plaça caldrà adjuntar-lo a la documentació sol·licitada per a la matriculació.

FACTURES

En el cas que sigui una empresa qui es faci càrrec del pagament del cost de la matrícula, es podrà emetre factura, sempre amb sol·licitud prèvia a la matriculació, a nom de l’alumne/a o d’un tercer persona física o jurídica.

IMPRÈS SOL·LICITUD FACTURA

 

 

ACCÉS PER A NO TITULATS:
Aquest ensenyament preveu la possibilitat d'admetre alumnes que no siguin titulats universitaris i que optaran a l'obtenció d'un títol d'extensió universitària.
Cal consultar amb els responsables del curs els requisits i condicions d'accés establerts per a aquest tipus d'alumnat.

 

SISTEMA D'AVALUACIÓ

L'avaluació serà continua a través del lliurament i seguiment de les diferents activitats plantejades en cadascun dels mòduls.

Per a superar el curs cal:
· Assistir a un mínim del 80% presencials
· Aprovar tots i cada un dels mòduls que integren el curs realitzant les activitats proposades.

 

 

PROGRAMA CON FECHAS

 

MÓDULO 1:
CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

1.1. Responsabilidad penal de la persona jurídica
1.2. Responsabilidad penal individual en la empresa
1.3.Conceptos básicos de compliance penal

MÓDULO 2:
MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS ESPECÍFICOS

2.1. Procedimientos de prevención de la corrupción
2.2. Delito de corrupción en los negocios
2.3. Corrupción en el ámbito público
2.4. Modelos de prevención de delitos contra el mercado y los consumidores
2.5 Modelos de prevención de los delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social
2.6. Modelos de prevención de blanqueo de capitales
2.7. Modelois de prevención de la seguridad en el trabajo
2.8. Control del empresario y derechos de los trabajadores

MÓDULO 3:
MECANISMOS DE DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ENTORNO DEL COMPLIANCE PENAL

3.1. Modelos de detección de delitos en la empresa
3.2. Investigaciones internas
3.3. Procedimientos de reacción frente al delito: denuncia, reparación y sanción
3.4. Whistleblowing y canales corporativos de denuncia
3.5. Técnicas de entrevista en una investigación interna


MÓDULO 4:
GOVERNANCE & RISK MANAGEMENT

4.1. Nuevas responsabilidades corporativas
4.2. Corrupción & white collar crimes
4.3. Nuevos paradigmas de ética empresarial
4.4. Investigación para la función de compliance. Due diligence


MÓDULO 5:

CASOS PRÁCTICOS

5.1. Análisis de riesgtos e identificación de controles
5.2. Revisión y análiksis crítico de manuales o protocolos de prevencion de delitos

 

PRUEVA EVALUACIÓN: Sábado 25.02.2017, 09:30 - 13:30 h

 

PROFESORADO


Prof. Dr. Santiago Mir Puig. Catedrático de Derecho penal UB.
Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo. Catedrática de Derecho penal UB.
Prof. Dr. Jesús-María Silva Sánchez. Abogado. Catedrático de Derecho penal UPF.
Prof. Dr. Juan Antonio Lascuráin Sánchez. Catedrático de Derecho penal UAM.
Prof. Dr. Adán Nieto Martín. Catedrático de Derecho penal UCLM, Ciudad Real.
Prof. Dr. Ramón Ragués i Vallès. Catedrático de Derecho penal UPF.
Prof. Dr. Jordi Nieva Fenoll. Catedrático de Derecho procesal UB.
Prof. Dr. Juan Miguel del Cid. Presidente Honor de INBLAC, Catedrático de Economía Financiera
de la Universidad de Granada, Organizador de las Jornadas Nacionales de Compliance.
Prof. Dr. Víctor Gómez Martín. Catedrático acreditado Derecho penal UB.
Prof. Dra. Carolina Bolea Bardón. Prof. Titular de Derecho penal UB.
Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler. Prof. Titular de Derecho penal UB, Abogado.
Prof. Dr. José Ramón Agustina Sanllehi, Prof. Titular de Derecho Penal UIC.
Prof. Dr. Lluís Muñoz Sabaté. Presidente de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio.
Profesor Titular de Derecho procesal. Ex Presidente Instituto Probática de ESADE.
Prof. Dr. Juan Carlos Hortal Ibarra. Prof. Agregado de Derecho penal UB.
Prof. Dr. Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno. Profesor de Derecho penal UPF.
Prof. Dra. Silvia Fernández Bautista. Prof. Agregada de Derecho penal UB.
Prof. Dr. David Carpio Briz. Prof. Lector de Derecho penal UB.
Prof. Dra. Beatriz Goena Vives. Abogada. Profesora de Derecho penal Universidad de Navarra.
Sr. Enrique de Madrid Dávila. Profesor de Investigación Privada UB y Detective Privado. CEO - Consultor GNL/Compliance SL.
Sr. Jordi Riera Massaguer. Executive Director, Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) en Ernst & Young, S.L.
Sr. Pedro Ruano García. Senior Manager, Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) en Ernst & Young, S.L.
Sr. Stefano Di Miceli. Manager, Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) en Ernst& Young, S.L.
Sr. Miguel Pedraza López. Manager, Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) en Ernst& Young, S.L.
Sr. Carlos Diaz Roldán. Manager, Forensic Technology & Discovery Services (FTDS) en Ernst& Young, S.L.
Sr. Murray Grainger. Profesor IESE.
Sr. José Mª Fernández Abril. Detective Privado y expresidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya.
Sr. Miguel Gómez Alarcón. Coronel de la Guardia Civil Retirado, ex - responsable de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Catalunya.
Sr. Roberto Manunta. Vicepresidente Security & Risk Studies Institut, Ex-Profesor Cranfield University, CEO Manunta Consulting.
Sr. Adolfo de la Torre. Director de Estudios de Investigación Criminal en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila.