Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Departament de Fisiologia Imatge de diagramació
    Castellano | English Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Informació general
Presentació
Breu Història
Personal
Organització
Docència
Docència de Grau
Postgraus i màsters
Innovació docent
Recerca
Grups de recerca
Imatge de diagramació
Icona d'informacióMés informació:

Facultat de Farmàcia
edifici B, tercerca planta

Av. Joan XXIII s/n
08028-Barcelona
Telèfon :93 402 45 05

Fax :93 402 59 01


Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Grup d’Autoimmunitat i Tolerància

Foto del Grup d’Autoimmunitat i Tolerància


Membres del grup

Margarida CASTELL ESCUER (responsable del grup)
Cristina CASTELLOTE BARGALLÓ
Àngels FRANCH MASFERRER
Francisco José PÉREZ CANO
Manel RABANAL TORNERO
Mar Abril Gil
Malén Massot Cladera
Teresa PÉREZ BEREZO
Sara RAMOS ROMERO


Breu nota històrica

L’activitat investigadora inicial va començar cap a l’any 1985 en el camp de la immunopatologia experimental, i al 1992 es va crear el grup d’Autoimmunitat i Tolerància, al principi amb només dos membres de plantilla. Avui dia la massa crítica del grup està formada per dues catedràtiques, i una professora titular de l’àrea de Fisiologia, un professor lector i un professor associat, a més d’un nombre variable d’entre 4-8 becaris i col·laboradors. Fruit de l’activitat investigadora, en els darrers cinc anys s’han elaborat quatre tesis doctorals, dos treballs de Màster Experimental en Ciències Farmacèutiques, s’han presentat més de 50 comunicacions a congressos,  s’han publicat 27 articles en revistes de prestigi internacional i s’han escrit tres capítols de llibre. A més a més, la capacitat formadora del grup de recerca es reflecteix en la incorporació de 15 estudiants que han realitzat el seu treball de recerca en el nostre grup, i en la promoció de quatre llicenciats en Farmàcia a professors universitaris.

Els àmbits inicials de recerca del Grup d’Autoimmunitat i Tolerància s’emmarquen en la fisiopatologia del procés inflamatori crònic i des del 1996 es va ampliar a l’estudi del sistema immunitari neonatal i mucosal intestinal, primer a nivell fenotípic, per estudiar, posteriorment, la influència d’immunonutrients en el seu desenvolupament i en la prevenció del procés inflamatori intestinal. Actualment, la recerca està centrada en la modulació de la inflamació i en la immunonutrició experimental, desenvolupades en les quatre línies de recerca indicades a l’apartat corresponent.

El desenvolupament professional dels membres del Grup d’Autoimmunitat i Tolerància també inclou inquietuds i dedicació a la docència en diferents vessants. Així, en els darrers cinc anys han gaudit de 4 6 projectes d’innovació docent subvencionats i s’han presentat  17 comunicacions en congressos relacionats amb la docència en ciències farmacèutiques i amb l’educació a l’ensenyament universitari. Pel que fa al postgrau, els membres del Grup d’Autoimmunitat i Tolerància intervenen en assignatures de cinc màsters oficials de la UB, majoritàriament en continguts d’immunonutrició, reaccions adverses als aliments, i en l’aplicació de tècniques immunoenzimàtiques a l’anàlisi de fàrmacs i aliments.

Línies de recerca

El grup de recerca forma part del grup "Teràpia anticancerosa, antiescleròtica i antiinflamatòria" (Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya, codi: 2927-QUIMIOTE, director: Dr. Carles Ciudad Gómez).

 • Immunonutrició experimental amb cacau i antioxidants (responsable M. Castell)
 • Immunomodulació i components bioactius de la llet materna (responsable À. Franch)
 • Estudis preclínics en inflamació, al·lèrgia i desenvolupament del sistema immunitari intestinal (responsable F.J. Pérez-Cano).Publicacions

Articles més rellevants dels últims deu anys:

 • Ramírez-Santana C, Castellote C, Castell M, Moltó-Puigmartí C, Rivero M, Pérez-Cano FJ, Franch A. Enhancement of antibody synthesis in rats by feeding cis-9,trans-11 and trans-10,cis-12 conjugated linoleic acid during early life. J Nutr Biochem (en premsa).
 • Anderson R, Franch A, Castell M, Pérez-Cano FJ, Bräuer R, Pohlers D, Gajda M, Siskos AP, Katsila T, Tamvakopoulos C, Rauchhaus U, Panzner S, Kinne RW. Liposomal encapsulation of water-soluble dexamethasone phosphate (Micromethason) enhances and prolongs the anti-inflammatory effects in experimental adjuvant arthritis. Arthritis Res Ther 12:R147, 2010.
 • Urpí-Sardà M, Ramiro-Puig E, Khan N, Ramos-Romero S, Llorach R, Castell M, González-Manzano S, Santos-Buelga C, Andrés-Lacueva C. Distribution of epicatechin metabolites in lymphoid tissues and testes of young rats with a cocoa-enriched diet. Br J Nutr 103:1393-7, 2010.
 • Permanyer M, Castellote C, Ramírez-Santana C, Audí C, Pérez-Cano FJ, Castell M, López-Sabater MC, Franch A. Maintenance of breast milk immunoglobulin A after high-pressure processing. J Dairy Sci 93: 877-83, 2010.
 • Pérez-Cano FJ, González-Castro A, Castellote C, Franch A, Castell M. Influence of breast milk polyamines on suckling rat immune system maturation. Dev Comp Immunol 34: 210–8, 2010.
 • Ramírez-Santana C, Pérez-Cano FJ, Castellote C, Castell M, Rivero M, Rodríguez-Palmero M, Franch A. Higher immunoglobulin production in conjugated linoleic acid-supplemented rats during gestation and suckling. Br J Nutr 102: 858-68, 2009.
 • Ramiro-Puig E, Casadesús G, Lee HG, Zhu X, McShea A, Perry G, Pérez-Cano FJ, Smith MA, Castell M. Neuroprotective effect of cocoa flavonoids on in vitro oxidative stress. Eur J Nutr 48: 54-61, 2009.
 • Ramírez-Santana C, Castellote C, Castell M, Rivero M, Rodríguez-Palmero M, Franch A, Pérez-Cano FJ. Long-term feeding of the cis-9,trans-11 isomer of conjugated linoleic acid reinforces the specific immune response in rats. J Nutr 139: 76-81, 2009.
 • Pérez-Cano FJ, Ramírez-Santana C, Molero-Luís M, Castell M, Rivero M, Castellote C, Franch A. Mucosal IgA increase in rats by continuous CLA feeding during suckling and early infancy. J Lipid Res 50: 467- 76, 2009.
 • Pérez-Berezo T, Ramiro-Puig E, Pérez-Cano FJ, Castellote C, Permanyer J, Franch A, Castell M. Influence of a cocoa-enriched diet on specific immune response in ovalbumin-sensitized rats. Mol Nutr Food Res 53: 389-97, 2009.
 • Ramiro-Puig E, Castell M. Cocoa: antioxidant and immunomodulator. Br J Nutr 101: 931-40, 2009.
 • Pérez-Cano FJ, Marín-Gallén S, Castell M, Rodríguez-Palmero M, Rivero M, Castellote C, Franch A. Supplementing suckling rats with whey protein concentrate modulates the immune response and ameliorates rat rotavirus-induced diarrhea. J Nutr 138: 2392-8, 2008.
 • Marín-Gallén S, Pérez-Cano FJ, Castell M, Castellote C, Franch A. Intestinal intraepithelial NK and NKT cell ontogeny in Lewis rats. Dev Comp Immunol 32: 1405-8;, 2008.
 • Ramiro-Puig E, Pérez-Cano FJ, Ramos-Romero S, Pérez-Berezo T, Castellote C, Permanyer J, Franch A, Izquierdo-Pulido M, Castell M. Intestinal immune system of young rats influenced by cocoa-enriched diet. J Nutr Biochem 19:555-65; 2008.
 • Pérez-Cano FJ, Castellote C, Marín-Gallén S, González-Castro A, Franch A, Castell M. Phenotypic and functional characteristics of rat spleen lymphocytes during suckling. Dev Comp Immunol 31: 1264-77;, 2007.
 • Pérez-Cano FJ, Marín-Gallén S, Castell M, Rodríguez-Palmero M, Rivero M, Franch A, Castellote C. Bovine whey protein concentrate supplementation modulates maturation of immune system in suckling rats. Br J Nutr 98: S80-4, 2007.
 • Ramiro-Puig E, Pérez-Cano FJ, Ramírez-Santana C, Castellote C, Izquierdo-Pulido M, Permanyer J, Franch A, Castell M. Spleen lymphocyte function modulated by cocoa-enriched diet. Clin Exp Immunol 149: 535-42, 2007.
 • Ramiro-Puig E, Urpí-Sardà M, Pérez-Cano FJ, Franch A, Castellote C, Andrés-Lacueva C, Izquierdo-Pulido M, Castell M. Cocoa-enriched diet enhances antioxidant enzyme activity and modulates lymphocyte composition in thymus from young rats. J Agric Food Chem 55: 6431-8, 2007.
 • Pérez-Cano FJ, Castell M, Castellote C, Franch A. Characterization of clinical and immune response in a rotavirus diarrhea model in suckling Lewis rats. Pediatr Res 62: 658-63, 2007.
 • Franch A, Rodríguez-Palmero M, Castell M, Pelegrí C, Pérez-Cano F, Kleinschnitz G, Stoll T, Hünig T, Castellote C. Effective protection from adjuvant arthritis by treatment with a stimulatory CD28-specific monoclonal antibody. J Rheumatol 33: 110-8, 2006.
 • Pérez-Cano FJ, Castellote C, González-Castro AM, Pelegrí C, Castell M, Franch A. Developmental changes in intraepithelial T lymphocytes and NK cells in the small intestine of neonatal rats. Pediatr Res 58: 885-91, 2005.
 • Pérez-Cano FJ, Castellote C, Marín-Gallén S, Franch A, Castell M. Neonatal immunoglobulin secretion and lymphocyte phenotype in rat small intestine lamina propria. Pediatr Res 58: 164-9, 2005.
 • Ramiro E, Franch A, Castellote C, Andrés-Lacueva C, Izquierdo-Pulido M, Castell M. Effect of Theobroma cacao flavonoids on immune activation of a lymphoid cell line. Br J Nutr 93: 859-66, 2005.

Capítols de llibres

 • Pérez-Cano FJ, Franch A, Castellote C, Castell M. Cocoa on the immune system and on proliferative disorders. En: Dietary components and immune function. Nutrition and Health. Prevention and treatment of disease and cancer. Section C: Dietary components, allergy, asthma and cancer prevention. R.R. Watson, S. Zibadi, V.R. Preedy, Eds. Humana Press, 2010, pp 469-496.
 • Pérez-Cano FJ, Pérez-Berezo T, Ramos-Romero S, Ramiro-Puig E, Castellote C, Franch A, Castell M. Is there an anti-inflammatory potential beyond the antioxidant power of cocoa?. En: Chocolate, fast foods and sweeteners: consumption and health. M.R. Bishop, Ed. Nova Science Publishers, 2010, pp 85-104.
 • Castell M, Franch A, Ramos-Romero S, Ramiro-Puig F, Pérez-Cano FJ, Castellote C. Effect of a diet rich in cocoa flavonoids on experimental acute inflammation. En: Flavonoids: biosynthesis, biological effects and dietary sources. Nutrition and Diet Research Progress Series”. R.B. Keller, Ed. Nova Science Publishers, 2009, pp 213-229

Llibres i articles de divulgació i material formatiu

 • Llibre: Pérez Cano FJ. “Nodrint les nostres defenses”. UBe-OmnisCellula, 2010.
 • Vídeo (sessió formativa audiovisual): “Evidencia científica de la leche fermentada con L. casei DN.114 001”. 2008.
 • Programa informàtic: “Identisang”, 2007. Membres del Grup d’Innovació Docent d’Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia i Especialistes en Hematologia. Universitat de Barcelona.
 • Castellote C, Castell M. Yogur y modulación del sistema inmunitario. Jano LXVIII (1564) 45-50, 2005.
 • Vídeo: “Estudi de l’absorció intestinal mitjançant una tècnica in vitro” (versió catalana i versió castellana), 2002. Grup d’Innovació Docent d’Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia. Universitat de Barcelona.

Tècniques i metodologia

 • Manipulació d’animals d’experimentació: vies d’administració i cirurgia experimental
 • Administració i suplementació dietètica en rates neonates
  Inducció i valoració clínica de models d’inflamació articular: artritis adjuvant i artritis induïda per col·lagen
 • Inducció i valoració clínica de models d’inflamació intestinal: ileïtis per indometacina, colitis per DSS i colitis per TNBS
 • Inducció i valoració clínica d’un model d’al.lèrgia alimentària en rata
 • Aïllament de poblacions cel·lulars
 • Marcatge intracel·lular i caracterització fenotípica de poblacions cel·lulars (doble i triple marcatge)
 • Citometria de flux
 • Tècniques d’immunohistoquímica i immunocitoquímica
 • Disseny i desenvolupament de tècniques d’ELISA específiques
 • Quantificació d’antígens i anticossos per ELISA (diagnòstic clínic i agroalimentari)
 • Quantificació de secreció espontània per ELISPOT
 • Cultius cel·lulars
 • Assaigs de proliferació cel·lular
 • Protocols d’immunoteràpia amb anticossos monoclonals
 • Teràpia gènica mitjançant oligonucleòtids

Col·laboració amb altres grups

 • Dra. Carmen López i Dra. Cristina Andrés, Departament de Nutrició i Bromatologia, Facultat de Farmàcia, UB.
 • Dr. Francisco Guarner i Dra. Maria Antolín. Servei d’Aparell Digestiu, Hospital de Vall d’Hebron, Barcelona.
 • Dr. Julio Gálvez y Dr. Antonio Zarzuelo, Departamento de Farmacología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada.
 • Dra. Emma Ramiro, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), Interactions de l'épithélium intestinal avec le système immunitaire
 • Université René Descartes-Paris 5 (França)
 • Prof. Raimund Kinne. Experimental Rheumatology Unit, Friedrich Schiller University, Jena (Alemanya).
 • Prof. Mark A. Smith, Department of Pathology, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio (EUA)
 • Departament d'I+D+I de Laboratorios Ordesa, Sant Boi de Llobregat, Barcelona.
 • Departament d'I+D+I de Nutrexpa, S.A., Barcelona.

Enllaços seleccionats


Anuncis

Les tècniques i les metodologies emprades pel grup de recerca han permès establir convenis i contractes amb diferents empreses, laboratoris i institucions, i oferir els serveis següents:

 • Estudi d’antiinflamatoris en models experimentals
 • Avaluació de la intervenció nutricional sobre el sistema immunitari in vitro i en animal lactant, jove i adult.
 • Diagnòstic agroalimentari per tècniques d’enzimoimmunoassaig
 • Assessorament en tècniques d’immunoassaig


 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Departament de Fisiologia
Última actualització o validació:03.03.2011