Actualitat

El grup de recerca Treball, Institucions i Gènere de la UB participa en el projecte SeaLIT

El grup de recerca Treball, Institucions i Gènere (T.I.G) és un Grup d’Investigació d’excel·lència ubicat a la Universitat de Barcelona, liderat per Jordi Ibarz, professor destacat de la Secció de Contemporània, el Dr. Enric Garcia Domingo i el Dr. Brendan von Briesen, com a investigadors, i els doctorands Eduard Page Campos i en Daniel Muntané Pueyo […]

El grup de recerca Treball, Institucions i Gènere (T.I.G) és un Grup d’Investigació d’excel·lència ubicat a la Universitat de Barcelona, liderat per Jordi Ibarz, professor destacat de la Secció de Contemporània, el Dr. Enric Garcia Domingo i el Dr. Brendan von Briesen, com a investigadors, i els doctorands Eduard Page Campos i en Daniel Muntané Pueyo que tenen les seves tesis doctorals en curs de realització vinculades a aquest projecte. També hi treballa la estudiant d’història Claudia Mateo Lozano, com a becaria en el buidat de fonts.

Actualment, el grup T.I.G participa en Seafaring Lives in Transition , Mediterranean Maritime Labour and Shipping during Globalization, 1850s-1920s, (SeaLIT) un projecte de recerca internacional finançat pel ERC Starting Grant 2016. SeaLiT va començar el febrer de 2017 i acabarà el gener de 2022. El grup de Barcelona està treballant sobre els mariners, els estibadors, els pescadors i també sobre el barri de la Barceloneta.

SeaLiT explora la transició de la navegació a la navegació a vapor i els seus efectes sobre les poblacions marítimes a la Mediterrània i al Mar Negre entre els anys 1850 i 1920. El nucli del projecte rau en els efectes de la innovació tecnològica en les persones en les comunitats amb vides marítimes, les quals es van modificar dràsticament per l’aparició del vapor. El projecte aborda els canvis a través dels actors, la gent de mar, els armadors i les seves famílies, centrant-se en l’adequació de les vides marítimes a una nova realitat socioeconòmica. Investiga el mercat laboral marítim, les relacions en evolució entre armador, capità, tripulació i les seves societats locals, la vida a bord i en terra, així com el desenvolupament de noves estratègies empresarials, rutes comercials i patrons de navegació. el seu investigador principal és el Dr. Apostolos Delis, del Institute for Mediterranean Studies, ubicat a Rethimo (Creta). En aquest projecte hi participen investigadors i investigadores de Barcelona, Marsella, Gènova, Grècia i Ucraïna d’entre altres llocs.

SeaLiT ofereix una perspectiva comparativa, investigant tant col·lectivitats com a particulars, a bord dels vaixells i a la costa en diversos ports petits i grans a través de set regions marítimes: des de Barcelona i les costes llevantines, fins a Marsella i els ports provençals, a Gènova i les comunitats litorals ligures. A continuació, s’avança cap a l’est fins a Trieste i les costes dàlmates i més al sud de les illes Jòniques i de l’Egeu i de la costa continental fins a Odessa, el port marítim de capital marítim informal del Mar Negre. L’objectiu final d’aquest enfocament comparatiu és traçar i entendre les diferències i similituds en el procés de transició i integració a l’economia global de diferents zones del Mediterrani i del Mar Negre. Finalment, investiguen com afecten les Vides del Mar i la reacció davant el desenvolupament econòmic i la transformació social d’aquest gran fenomen de transició de la vela al vapor en aquestes àrees particulars.

A part del T.I.G, també hi participen altres grups de recerca: Institute for Mediterranean Studies/FORTH, NAVLAB/University of Genoa, UMR TELEMME/University Aix-Marseille,  Department of History/University of Zadar, Centre for Cultural Informatics/ICS/FORTH Advisory Committee.

Font: (http://www.sealitproject.eu/)