Actualitat

El tiempo de Madariaga y la idea de Europa: salvador de Madariaga en el congreso de Europa en la Haya (1948)

El professor de la Secció Víctor Gavín acaba de publicar l’article “El tiempo de Madariaga y la idea de Europa: salvador de Madariaga en el congreso de Europa en la Haya (1948)”, en el número 67 de la revista Historia Contemporánea, dedicat a “Europeísmo, exilios y redes trasatlánticas (1940-1962)”. L’article es focalitza en la idea […]

El professor de la Secció Víctor Gavín acaba de publicar l’article “El tiempo de Madariaga y la idea de Europa: salvador de Madariaga en el congreso de Europa en la Haya (1948)”, en el número 67 de la revista Historia Contemporánea, dedicat a “Europeísmo, exilios y redes trasatlánticas (1940-1962)”.

L’article es focalitza en la idea d’Europa del diplomàtic liberal i republicà Salvador de Madariaga. La recerca subratlla com, pel dirigent europeísta a l’exili, sense la creació prèvia d’una consciència europea, entesa com la capacitat de pensar els problemes d’Europa sense tenir en compte les fronteres que divideixen els diferents estats que la conformen, qualsevol projecte d’integració política o econòmica estaria incomplet. Segons Madariaga, la solidaritat de fet, és a dir, aquella derivada de les inevitables interrelacions polítiques i econòmiques entre els estats, s’havia de completar amb la solidaritat subjectiva que uneix a les persones més enllà dels interessos materials, convertint així els seus problemes en comuns, i només solucionables amb plans també comuns. En aquest sentit, la recerca analitza el pensament de Madariaga en torn al concepte de consciència europea, que hauria de ser assumida per una elit encarregada de dotar de ‘ànima europea’ a les institucions que es creessin. Aquesta idea fou defensada per Salvador de Madariaga al Congrés d’Europa a l’Haia (1948) i tingué la seva plasmació pràctica en el Col·legi d’Europa a Bruges (1949) fundat a iniciativa seva i al qual va estar vinculat com a president del seu Consell d’Administració fins l’any 1972.

La referència de l’article és:

Gavin, Víctor (2021). «El tiempo de Madariaga y la idea de Europa: Salvador de Madariaga en elCongreso de Europa en La Haya (1948)», Historia Contemporánea, 67, 705-733. DOI: https://doi.org/10.1387/hc.22245

Podeu consultar el text sencer en aquest enllaç