Estudis

A la Facultat de Geografia i Història, s’imparteixen assignatures relacionades amb la Història i el Món Contemporani a tots els Graus vigents.

La història també forma part del pla docent d’altres Graus que es realitzen a diferents facultats de la Universitat de Barcelona; al Grau de Treball Social (Facultat d’Educació) i al de Comunicació i Indústries Culturals (Facultat de Filologia).

Assignatures que formen part del Grau d’Història:

– Pensar la història
– Fonts històriques
– Gènere i Història 361406
– Història Contemporània Univ. 361414
– Món Actual 361415
– Recursos informàtics i mèt.
– H.Cultura i Inst. Europees
– H.Contemp. Espanya 361426
– H.Contemp. Catalunya 361427
– H. d’Àsia 361418
– Econ. I societat mon contemporani. 364006
– Pensament i política en el món contemporani 364017
– Vells i nous conflictes m.actual 364008
– H. contemp. I cinema 364009
– Franquisme, transició i democràcia 364007
– 100 TFG (2018-19) = 3,2hores x cada TFG

Assignatures que formen part del Grau d’Antropologia:

– Història Contemporània Comparada
– Món Actual

Grau de Geografia:

– Història economia I social mon actual

 Grau d’Arqueologia:

– Fonts escrites i documentals
– Arq. Món modern i contemporani
– Arqueologia post medieval
– H.Contemporània Universal Arqueologia

Grau de Comunicació i Indústries Culturals:

Grans conflictes Món Actual

Grau de Treball Social:

H. Social Contemporània TREB.SOC.

– La Història Contemporània: problemes d’interpretació (historiografia)
– Debats del món Contemporani (conceptes)
– Les relacions de poder després de la Guerra Freda
– Història i Memòria/es de la contemporaneïtat.
– Estat, identitats, Nació i Nacionalismes
– Auge i crisi de la modernitat (1870-1914)
– Ordre –o desordre- en el sistema internacional contemporani (del segle XVIII-1991)
– Innovació tecnològica i canvi social al segle XX
– Identitats de gènere, presències i protagonismes de les dones al món contemporani
– Història de la cultura Contemporània
– Règim i oposició durant la dictadura franquista.
– Transicions, dictadura i democràcia: el model Espanyol
– Configuració i processos de formació en la societat contemporània: el model català
– Conflictes polítics i guerres civils: la violència a la Catalunya contemporània

– Els arxius de la contemporaneïtat
– Pràctiques externes