Estudis
Doctorat

Els programes de doctorat són un conjunt d’activitats que condueixen a l’adquisició de les competències i habilitats necessàries per obtenir el títol de doctor, qualificació màxima que la Universitat pot concedir i que s’aconsegueix cursant un programa de doctorat i superant la defensa de la tesi doctoral.

El nou programa de Doctorat de Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni té com a objectiu donar una oferta de qualitat i referència en diverses especialitats en els camps de la Història, l’Antropologia, les Arts, el Patrimoni i la Gestió Cultural. El programa ofereix una formació teòrica i metodològica dels doctorands/es i es troba orientat a 4 àmbits de recerca. Els doctorans en història Contemporània s’inscriuen normalment en l’àmbit Història i Arqueologia àmbit adreçat a les investigacions sobre processos històrics, qüestions sobre la realitat històrica a nivell internacional, espanyol i català en les diferents etapes històriques. Engloba també les investigacions en arqueologia bàsica i aplicada.

El coordinador del Doctorat és Joan Vilarroya, historiador català, especialitzat en història militar, la guerra civil espanyola i el franquisme. Per qualsevol dubte, podeu contactar mitjançant el següent correu: joanvillarroya@ub.edu.