Departament d'Història Contemporània - Universitat de Barcelona
inici
PERSONAL

Dr. Giovanni C. Cattini

Dr. Giovanni-Conrad Cattini

Formació Acadèmica

Llicenciat en Lletres i Filosofia (Universitat de Bolònia, 1998); Doctor en Història, Menció europea (2006)

Situació laboral

Professor agregat Serra Húnter.

Títol de la Tesi

La modernització del pensament polític en l'àrea Mediterrània a finals del segle XIX. La España Regional i la politització del discurs regeneracionista (2006).

 

Docència durant el curs 2018-2019

Grau d'Història:

• Història Contemporània de Catalunya

• Tutorització de Treballs de Final de Grau

• Coordinador de Pràctiques Externes Optatives

Màster d'Història Contemporània i Món Actual:

• Auge i crisi de la modernitat (1870-1914) (en línia)

Màster de Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes:

• Complements d'Història

• Taller d'Història

 

Línies de recerca

Història de la cultura i dels intel·lectuals; Història del nacionalisme; Història del catalanisme

Darrer tema recerca

La recepció de les idees polítiques en la Catalunya contemporània

 

Publicacions principals

 

Llibres:


• CATTINI, Giovanni, Prat de la Riba i la historiografia catalana. Intel·lectuals i crisi política a la fi del segle XIX, Catarroja, Afers, 2008. Informació [+].
•  CATTINI, Giovanni,  Historiografia i catalanisme. Josep Coroleu i Inglada (1839-1895), Catarroja, Afers, 2007. Informació [+]
•  CATTINI, Giovanni,  El Gran Complot. Qui va trair Macià? La trama catalana. Barcelona, Ara Llibres, 2009. Informació [+]. En l'edició italiana:  Nel nome di Garibaldi. I rivoluzionari catalani, i nipoti del Generale e la polizia di Mussolini (1923-1926), Pisa, BFS, 2010) Informació [+];

• CATTINI, Giovanni, Joaquim de Camps i Arboix: un intel·lectual en temps convulsos, Barcelona, Fundació Irla, 2015.

CATTINI, Giovanni; FEBRÉS, Xavier (coords.), Política i cultura : l'ateneisme en la Catalunya contemporània, Barcelona, Diputació de Barcelona, 2017.


Articles:


•  CATTINI, Giovanni, "Anarquistes italians a l'Espanya republicana: la visió de Giuseppe Ruozi", Afers, 37 (2000), pp. 713-729.

•  CATTINI, Giovanni, "Una lectura franquista de Prat de la Riba", Afers, 42 (2002), pp. 561-586.

•  CATTINI, Giovanni, "El anarquismo durante la Guerra Civil: algunas reflexiones historiográficas", Ayer, 45 (2002), pp. 197-219.

• CATTINI, Giovanni, "La construzione del discorso nazionalista catalano alla fine dell'Ottocento: il paradigma storico-giuridico", Spagna Contemporanea, 31 (2007), pp. 35-52.

• CATTINI, Giovanni, "Los regionalistas catalanes en la España de la Restauración: la plataforma de la España regional (1886-1893)", Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 45 (2011), pp. 19-42.

• CATTINI, Giovanni, "Democracy and Dictatorship among the Catalan Intelligentsia: the Matteotti Affair and the Reflections of Francesc Cambó", Journal of Catalan Intellectual History, 3 (2012), pp. 13-28.

• CATTINI, Giovanni, "Cultura política i exili. L’ocàs del republicanisme català (1939-1948)" a SANTACANA, Carles (coord.), Entre el malson i l’oblit. L’impacte del franquisme en la cultura a Catalunya i a les Balears (1939-1948), Catarroja, Afers, 2013, pp. 215-243.

• CATTINI, Giovanni, "Democràcia versus dictadura: els intel·lectuals catalans entre la presa de poder de Mussolini i el cop d'Estat de Primo de Rivera" a PUIGSERVER POU, Rafel; RIPOLL GIL, Elisabeth; SERRA, Sebastià (eds.), Cultura, societat i política a la Mediterrània contemporània: Miscel·lània d'homenatge al professor Miquel Duran Pastor: XIV Reunió de la Xarxa Mediterrània d'Història Cultural, Palma, Ed. Muntaner, 2013, pp. 103 – 116.

• CATTINI, Giovanni; CAO, David, "La cultura del constitucionalisme i els intel·lectuals catalans del Vuit-cents", Afers, 77 (2014), pp. 173-193.

• CATTINI, Giovanni; "Myths and symbols in the political culture of Catalan nationalism (1880-1914)", Nations and nationalism , Vol. 21, part 3, 2015, pp. 445-460.
• CATTINI, Giovanni; SANTACANA, Carles; "La frontera de la pertenencia. nacionalistas catalanese inmigración en la década de 1960, Revista de História das Ideias, 35 (2017), pp. 139-165.
• CATTINI, Giovanni; “Mitos y tradiciones en la configuración de los nacionalismos. Un debate historiográfico internacional y una aproximación galaico-vasca-catalana (1970-2015)”, Murguía: revista galega de historia, n. 37 (2018), pp. 125-139

 

Web

Més publicacions: https://ub.academia.edu/GCattini
Grup de Recerca: http://www.ub.edu/gehci/

Podeu consultar el llistat complet de les seves publicacions a l'espai Dialnet i a la pàgina del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

 

Projectes

És membre del Grup d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI), en el marc del qual ha realizat diferents projectes.

 

 

 
DADES DE CONTACTE    
DESPATX 2068
HORARI Consultar despatx
EMAIL gccattini@ub.edu
TELÈFON 93 403 78 20
 Carrer Montalegre, 6-8    -   08001 Barcelona           Tel.: 93.403.77.99          Fax: 93.403.78.00        Email: dep-hiscont@ub.edu