Actualitat

Jornades 70è aniversari del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona

L’any 1949 –i després de ser depurat per les autoritats franquistes–, l’historiador Jaume Vicens i Vives tornava a la UB amb una proposta clara de renovació de la historiografia espanyola i catalana mitjançant la creació del Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI).

L’any següent organitzava el primer cicle de conferències amb el títol La formación histórica de la Europa actual. Després de la seva mort prematura (1960), els seus deixebles i col·laboradors van fer pinya al voltant de la revista Índice Histórico Español. A principis dels anys setanta, el Dr. Emili Giralt va donar un nou impuls al CEHI com a centre de documentació i de recerca. Després de la jubilació del Dr. Giralt (1998), el tàndem format pel Dr. Rafael Aracil i el Dr. Antoni Segura va consolidar i ampliar el fons documental al Pavelló de la República. Així mateix, ens aquest darrers vint anys, han tingut una cura especial en la transferència de coneixement a la societat a través de cursos, publicacions i exposicions. Per a celebrar l’aniversari, recordar la tasca feta al llarg de totes aquestes dècades i reflexionar sobre els reptes del futur, el CEHI ha organitzat unes Jornades commemoratives que se celebraran els dies 20 i 21 de febrer de 2020, així com una exposició que s’instal·larà a la biblioteca de la Facultat. Totes les activitats de l’aniversari estaran obertes al públic, i es convida a la participació.