Actualitat

La professora de la Secció Mary Nash inaugura el Màster d’Història Contemporània i Món Actual amb una conferencia titulada Turisme gènere i neocolonialisme: “la sueca, don joan i l’erosió ‘arquetips culturals franquistes”

El 2 de desembre s’ha inaugurat el Màster d’Història Contemporània i Món Actual organitzat per la UB i la UOC amb una conferència a càrrec de la professora de la Secció Mary Nash, sobre Turisme gènere i neocolonialisme: “la sueca, don joan i l’erosió ‘arquetips culturals franquistes” a la qual hi van assistir estudiants investigadors i docents. Mary Nash és pionera en els estudis de dones i gènere a Espanya, va ajudar a la seva institucionalització acadèmica avui plenament reconeguda, en un procés que en el seus inicis va trobar nombroses resistències. Va aportar a la Universitat espanyola els debats historiogràfics feministes internacionals a banda d’obrir línies de recerca innovadores com la de història de les dones a la guerra civil, especialment en l’anarquisme, o l’inici de l’estudi del feminisme a Espanya . La seva carrera s’ha caracteritzat per la contínua innovació teòrica i metodològica així va introduir en la seva recerca les noves corrents de la historia cultural o el postcolonialisme en l’estudi dels processos migratoris i el multiculturalisme des d’una perspectiva de gènere.

Recentment s’ha endinsat en la recerca sobre turisme des de l’òptica cultural, amb un estudi sobre l’anàlisi del fenomen turístic dels anys 60 des d’una perspectiva de gènere que inclou l’anàlisi d’impacte del turisme en l’ordre de gènere franquista.

Actualment és catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona i ha rebut la distinció com a Doctora Honoris causa per la Universitat de Granada i per la Universitat Rovira i Virgili. Autora de moltíssimes publicacions, recentment s’ha editat el llibre Mujeres, dones, mulleres, emakumeak. Estudios sobre la Historia de las mujeres y del género (Càtedra 2019) resultat de l’homenatge que va rebre a la Universitat de Granada al 2017.