Dr. David Cao Costoya, professor lector

Formació acadèmica
Doctor en Història (Universitat de Barcelona).
Càrrecs
Professor a l’ensenyament secundari.
Tèsis
Les elits i els poders locals en una societat en transformació. Vic: política, cultura i associacionisme, 1860-1902, 2014.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Món Actual
Història Contemporània
Tutorització de Treballs de Final de Grau
Línies de recerca
Història cultural, història local, sociabilitat, poders locals.
Darrer tema de recerca
Associacionisme cultural històric.