Dr. David Cao Costoya, professor lector

Formació acadèmica
Doctor en Història (Universitat de Barcelona).
Càrrecs
Professor a l’ensenyament secundari.
Tèsis
Les elits i els poders locals en una societat en transformació. Vic: política, cultura i associacionisme, 1860-1902, 2014.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Món Actual
Grau d'Arqueologia
Història Contemporània
Grau d'Història
Tutorització de Treballs de Final de Grau
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Auge i decadència de la modernitat. La irrupció de la cultura de masses (1870-1945) (optativa)
Línies de recerca
Història cultural, història local, sociabilitat, poders locals.
Darrer tema de recerca
Associacionisme cultural històric.