Dr. Giovanni C. Cattini, professor agregat

Formació acadèmica
Doctor en Història (Universitat de Barcelona) i Llicenciat en Lletres i Filosofia (Universitat de Bolòni)
Tèsis
La modernització del pensament polític en l'àrea Mediterrània a finals del segle XIX. La España Regional i la politització del discurs regeneracionista, 2006.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Història Contemporània de Catalunya
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Auge i crisi de la modernitat (1870-1914) (en línia)
Màster de Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat
Complements d'Història
Tallers d'Història
Línies de recerca
Història de la cultura i dels intel·lectuals, del nacionalisme i del catalanisme.
Darrer tema de recerca
La recepció de les idees polítiques en la Catalunya contemporània.