Dr. Joan Villarroya Font, catedràtic

Formació acadèmica
Doctor en Història (Universitat de Barcelona)
Tèsis
Violència i repressió a la reraguarda catalana (1936-1939), 1988.
Docència durant el curs
Grau d'Arqueologia
Història Contemporània
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Conflictes polítics i guerres civils: la violència a la Catalunya Contemporània
Grau d'Història
Tutorització Treballs Final de Grau
Línies de recerca
Història militar, guerra civil i franquisme.
Darrer tema de recerca
Atles de la guerra civil espanyola.