Dr. Jordi Casassas Ymbert, catedràtic emèrit

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Tèsis
Jaume Bofill (1878-1933): l'adscripció social i l'evolució política, 1977.
Docència durant el curs
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Auge i Crisi de la Modernitat (1870-1914) (presencial)
Línies de recerca
Història política, cultural, de les Institucions, dels nacionalismes i del catalanisme.
Darrer tema de recerca
El problema polític de les identitats nacionals a l'espai mediterrani contemporani.