Dr. Jordi Ibarz Gelabert, professor agregat

Formació acadèmica
Doctor en Història (Universitat de Barcelona).
Tèsis
Treballant el silenci. Les relacions laborals dels estibadors del port de Barcelona durant el franquisme, 1939-1962, 2001.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Economia i Societat en el Món Contemporani
Tutorització de Treballs de Final de Grau
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Els arxius de la contemporaneïtat en l'era digital (pbligatòria)
Tutorització Treballs Final de Màster
Línies de recerca
Història del treball, història del franquisme, història del sindicalisme.
Darrer tema de recerca
Relacions laborals al sector del vidre a Espanya.