Dr. Manel Risques Corbella, professor titular

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Tèsis
El Govern Civil de Barcelona al segle XIX: desenvolupament institucional i acció política, 1994.
Docència durant el curs
Grau d'Antropologia Social i Cultural
Món Actual
Grau d'Història
Franquisme, Transició i Democràcia
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Història i Memòries de la Contemporàneïtat
Tutorització Treballs Final de Màster
Línies de recerca
Els moviments populars durant la revolució liberal . Anàlisi de l'Estat liberal a Catalunya, la política d'ordre públic i la subordinació del poder civil al poder militar a Espanya. Franquisme i Transició.