Dr. Martín Iturralde Valls, professor associat

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Càrrecs
Professor a l’Escola de la Dona (Espai Francesca Bonnemaison, Diputació de Barcelona).
Tèsis
El Trabajo infantil en la Ciudad de Barcelona (1768-1856). Entre el Antiguo Régimen y la Nueva Sociedad industrial, 2014. Premi extraordinari de doctorat, 2015.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Història Contemporània d'Espanya
Història de la Cultura i de les Institucions Europees
Tutorització de Treballs de Final de Grau
Grau de Treball Social
Història Social Contemporània
Línies de recerca
Industrialització, treball infantil, economies domèstiques, discursos sobre el treball.
Darrer tema de recerca
El treball infantil durant les primeres fases de la industrialització barcelonina.