Dr. Martín Iturralde Valls, professor associat

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Càrrecs
Professor a l’Escola de la Dona (Espai Francesca Bonnemaison, Diputació de Barcelona).
Tèsis
El Trabajo infantil en la Ciudad de Barcelona (1768-1856). Entre el Antiguo Régimen y la Nueva Sociedad industrial, 2014. Premi extraordinari de doctorat, 2015.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Història Contemporània d'Espanya
Història de la Cultura i de les Institucions Europees
Tutorització de Treballs de Final de Grau
Grau d'Antropologia Social i Cultural
Món Actual
Línies de recerca
Industrialització, treball infantil, economies domèstiques, discursos sobre el treball.
Darrer tema de recerca
El treball infantil durant les primeres fases de la industrialització barcelonina.