Dr. Pelai Pagès Blanch, professor emèrit

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Tèsis
Dissidències comunistes al si de la Tercera Internacional: l’Esquerra Comunista d’Espanya (1930-1935), 1975.
Docència durant el curs
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Violència política i guerres civils a la Catalunya Contemporània. (optativa- on line)
Línies de recerca
Moviment obrer. Segona República, Guerra Civil i Franquisme. Història dels nacionalismes contemporanis.
Darrer tema de recerca
Legislació repressiva del règim franquista.