Dr. Santiago Izquierdo Ballester, professor associat

Formació acadèmica
Doctor en Història (Universitat Pompeu Fabra).
Càrrecs
Professor associat a la Universitat Pompeu Fabra, a l'Escola Universitària de Relacions Laborals i a la Facultat d'Humanitats. Consultor a la Universitat Oberta de Catalunya.
Tèsis
Bartomeu Robert i Yarzábal (1842-1902). Medicina i compromís cívic, 2003. Excel·lent “cum laude” per unanimitat.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Pensament i Política en el Món Contemporani
Grau de Comunicació i Indústries Culturals
Els grans conflictes del Món Actual
Línies de recerca
Història del catalanisme (finals del segle XIX-primer terç del segle XX); història de la cultura i dels intel·lectuals.
Darrer tema de recerca
La Edad de Plata de la cultura espanyola (1898-1936): les generacions de 1898, 1914 i 1927.